Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Blasmusik Valdaufinka von Áda Školka 
  • Dechová hudba Valdaufinka Ády Školky 
  •  
  • Průběžná 5 
  • 370 04 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Blasmusik Valdaufinka von Áda Školka

Die Blasmusik Valdaufinka von Áda Školka im Jahr 1999 gegründet. Ihr Kapellmeister ist der bekannte südböhmische Musikant Áda Školka. Das Ensemble nennt sich Valdaufinka zu Ehren von bedeutendem südböhmischen Kapellmeister und Komponisten Karel Valdauf. Als Karel Valdauf seine künstlerische Laufbahn beendet hat, widmete er sein Musikarchiv dem Áda Školka für sein neues Blasmusik-Ensemble Valdaufinka. Die Blasmusik Valdaufinka von Áda Školka tritt nicht nur in der ganzen Tschechischen Republik, sondern auch im Ausland auf. Die Kapelle hat eine Reihe von CD und MC aufgenommen. Das Repertoire von Valdaufinka setzt sich überwiegend aus klassischen Kompositionen vor allem von Karel Vecka, Jaromír Vejvoda, Josef Poncar, Antonín Borovička, Josef Hotový, František Kmoch und weiteren Autoren zusammen. In das Repertoire wurden jedoch auch Kompositionen von Autoren wie Josef Stelibský, Johann Strauss, Rudolf Piskáček, Jakob Pezeller, Karl Zeller aufgenommen.

Dechová hudba Valdaufinka Ády Školky

Dechová hudba Valdaufinka Ády Školky vznikla v roce 1999. Kapelníkem je známý jihočeský muzikant Áda Školka. Soubor se jmenuje na počest významného jihočeského kapelníka a skladatele Karla Valdaufa. Když Karel Valdauf ukončil svou uměleckou dráhu, věnoval svůj hudební archiv Ádovi Školkovi pro jeho nový dechový soubor Valdaufinka. Dechová hudba Valdaufinka Ády Školky vystupuje nejen po celé České republice, ale i v zahraničí. Natočila řadu CD a MC. Repertoár Valdaufinky se převážně skládá ze skladeb klasických, především od Karla Vecka, Jaromíra Vejvody, Josefa Poncara, Antonína Borovičky, Josefa Hotového, Františeka Kmocha a dalších autorů. Do repertoáru jsou ale zařazeny také skladby autorů jako jsou Josef Stelibský, Johann Strauss, Rudolf Piskáček, Jakob Pezeller, Karl Zeller atd.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,168 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB