Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Blasmusik Nektarka 
  • Dechová hudba Nektarka 
  •  
  • Holečkova 364 
  • 386 02 Strakonice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Blasmusik Nektarka

Die kleine südböhmische Blaskapelle Nektarka wurde im Jahre 1992 durch Mitglieder des ehemaligen größeren Orchesters Čezeta gegründet. Die Kapelle arbeitet mit dem Bierhaus Nektar in Strakonice zusammen, für dessen Produkte sie auch an ihren Konzerten wirbt. Neben einer Menge von südböhmischen Volksliedern hat sie in ihrer Repertoire die meisten Titel von F. Kmoch, J. Poncar, J. Vejvoda, K. Vacek und Jara Jankovec, Landsmann aus der Region. Bei den Konzertauftritten in der Tschechischen Republik, in Polen, Österreich, Deutschland, Italien und in der Schweiz treten auch Solisten - Dudelsackpfeifer - auf. Die Blaskapelle Nektarka kann mann auf dem traditionsreichen Bierfest in Strakonice besichtigen. Der Kapellmeister von Nektarka ist Ladislav Rom.

Dechová hudba Nektarka

Malá jihočeská dechovka Nektarka byla založena v roce 1992 ze členů bývalého většího orchestru Čezeta. Kapela spolupracuje se strakonickým pivovarem Nektar, jehož výrobky na svých koncertech také propaguje. Vedle množství jihočeských lidových písní má v repertoáru většinu titulů F. Kmocha, J. Poncara, J. Vejvody, K. Vacka a Járy Jankovce – rodáka z regionu. Při koncertních vystoupeních v České republice, Polsku, Rakousku, Německu, Itálii a Švýcarsku se uplatňují také sólisté – dudáci. Pravidelně je možné Nektarku shlédnout na tradiční Pivovarské pouti ve Strakonicích. Kapelníkem Nektarky je Ladislav Rom.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB