Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Blasorchester "junge Juvenka" 
  • Dechový orchestr mladých Juvenka 
  •  
  • Na Sídlišti 261 
  • 349 53 Bezdružice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Blasorchester "junge Juvenka"

Das Blasorchester "junge Juvenka" wurde 1978 in Křelovice in der Region Pilsen-Nord vom Vater des damaligen Kapellmeisters Karel Palát gegründet. Das Orchester hatte damals schon 30 Mitglieder. Das Orchester tritt regelmäßig in Konstantinovy Lázně auf. Seit 01.09.1980 gehört das Orchester zur Kunst-Grundschule Bezdružice. Dadurch gelang es dem Orchester, bessere Bedingungen für Auftritte in Ausland zu bekommen. Im September 1992 übernahm der Sohn des Gründers Jiří Palát die Leitung, der das Blasorchestr bis heute führt. Im August 1993 nahm Juvenka zum ersten Mal beim Internationalen Musikfestival in Cham teil und gewann den ersten Platz. Juvenka verteidigte diesen Platz auch ein Jahr später. Während der 25 Jahre kamen zum Orchester viele hervorragende junge Musiker. Das Repertoire umfasst: Polka, Walzer, Märsche, klassische und moderne Kompositionen.

Dechový orchestr mladých Juvenka

Dechový orchestr mladých Juvenka vznikl roku 1978 v Křelovicích na severním Plzeňsku. Orchestr založil otec současného kapelníka Karel Palát a soubor měl již tehdy třicet členů. Orchestr vystupuje pravidelně v Konstantinových Lázních. Od 01.09. 1980 přešel soubor pod Základní uměleckou školu Bezdružice. Tím získal lepší podmínky pro vystoupení v zahraničí. V září 1992 přebral taktovku po svém otci Jiří Palát, který dechovku řídí dodnes. V srpnu 1993 se Juvenka účastnila poprvé Mezinárodního hudebního festivalu v Chamu a hned obsadila první místo. Toto prvenství obhájila i o rok později. Za dvacet pět let se v Juvence vystřídalo mnoho skvělých mladých muzikantů. Orchestr má na repertoáru: polky, valčíky, pochody, koncertní skladby a skladby moderního charakteru.
Rendert Time: 0,396 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB