Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Blasmusik der Grundschule Svihov 
  • Dechová hudba Základní školy Švihov 
  •  
  • Školní 343 
  • 340 12 Švihov 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Blasmusik der Grundschule Svihov

Die Blasmusik an der Grundschule Svihov wurde 1963 gegründet. Das Ensemble nimmt an Vorführungen und Auftreten in der ganzen Tschechischen Republik, Österreich, Italien und Deutschland teil. In seinem Repertoire hat das Ensemble klassische Stücke der tschechischen Blasmusik. Nach Svihov kommen auch verschiedene Ensembles aus diesen Ländern zum Gegenbesuch. Die Stadt und die Grundschule laden jedes Jahr im Juni einige Hunderte junge Musiker und Majoretten ein.

Dechová hudba Základní školy Švihov

Dechová hudba Základní školy Švihov byla založena v roce 1963. Soubor se zúčastňuje přehlídek a vystoupení v celé České republice, v Rakousku, Itálii, Německu. Ve svém repertoáru má klasické písně české dechovky. Soubory z těchto míst přijíždějí pak do Švihova. Město a Základní škola zvou každoročně v červnu několik set mladých hudebníků a majoretek.
Rendert Time: 0,192 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB