Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Blaskapelle Prima Quintett 
  • Dechová hudba Prima Quintett 
  •  
  • Dolní nám. 749 
  • 373 44 Zlív 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Blaskapelle Prima Quintett

Die Blaskapelle Prima Quintett besteht aus einer Gruppe von fünf Freunden – Musikern, für die Musik vom Hobby zum Beruf geworden ist. Fast alle Mitglieder der Kapelle sind Konservatoriumsabsolventen und spielen Blasmusik für ihr Vergnügen als ein Hobby-Genre. Ihre Vorliebe für die Blasmusik wird ergänzt durch die gleiche Auffassung, wie dieses Genre interpretiert werden soll. Ähnliche Vorstellungen vom Repertoire sowie der Instrumentalausstattung der Kapelle sind zum entscheidenden Verbindungselement und Grundpfeiler für die Gründung und das Auftreten von Prima Quintett geworden. Nicht lange nach der Entstehung der Kapelle wurde einem Sänger und einer Sängerin, die als Gäste von Prima Quintett bei Konzerten, Bällen sowie anderen Musikproduktionen auftreten, Zusammenarbeit angeboten. Im Repertoire der Kapelle sind böhmische und mährische Kompositionen für Blaskapellen und Volkslieder vorherrschend. Neben diesem Repertoire spielt die Kapelle auch auf anspruchsvollere Orchesterkompositionen, in denen sich die einzelnen Kapellenmitglieder auch als Solisten vorstellen. Besonders Kompositionen von bekannten Komponisten, wie z. B. L. Kubeš, Ant. Pecha, Ant. Žváček, J. Slabák, D. Strouhal, Zd. Gurský und anderen werden oft gespielt. Prima Quintett ist eine Kapelle, die sich zu jeder Gelegenheit eignet. Ihre Qualität macht sich besonders dort geltend, wo gute Musik, angenehme Atmosphäre und vor allem gute Unterhaltung erwartet werden.

Dechová hudba Prima Quintett

Dechovou kapelu Prima Quintett z Českých Budějovic tvoří parta pěti kamarádů - muzikantů, pro které se stala hudba povoláním a koníčkem zároveň. Téměř všichni členové kapely jsou absolventy konzervatoří a dechovku hrají pro své potěšení jako oddechový žánr. Záliba v dechové hudbě společně s jednotným názorem na interpretaci tohoto žánru, podobné představy o repertoáru a instrumentální vybavenost členů kapely se staly hlavním pojítkem a základním pilířem pro založení a následné vystupování Prima Quintettu. Nedlouho po vzniku kapely byli ke spolupráci přizváni zpěvák a zpěvačka, kteří jako hosté Prima Quintettu vystupují na koncertech, plesech a dalších hudebních produkcích. Repertoár kapely je sestaven převážně z českých dechovek a lidových písní. Vedle těchto se kapela zaměřuje i na náročnější orchestrální skladby, ve kterých se jednotliví členové kapely představují i jako sólisté. V hojné míře jsou zastoupeny skladby známých autorů jako jsou např. L. Kubeš, Ant. Pecha, Ant. Žváček, J. Slabák, D. Strouhal, Zd. Gurský a další. Prima Quintett je vhodnou kapelou pro každou příležitost. Své uplatnění nalezne především tam, kde je požadována dobrá hudba, příjemná atmosféra a hlavně zábava.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,196 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB