Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Blaskapelle Keramička 
  • Dechová hudba Keramička 
  •  
  • Zavadilská 2028 
  • 390 02 Tábor 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Blaskapelle Keramička

Die original südböhmische Kapelle Keramička gehört zu den führenden Blasmusikorchestern in Tschechien. Sie entstand im Jahr 1975 und ihr, hauptsächlich auf südböhmische Volkslieder orientiertes Repertoire verhalf ihr zum unverwechselbaren Antlitz einer südböhmischen Kapelle, ergänzt durch Blata-Volkstrachten. Die Kapelle tritt auf bei Konzerten und Bällen auf und wird auch zu Festivals der Blasmusik geladen. Die Kapelle Keramička kennen Zuschauer nicht nur in Böhmen, sondern auch in Holland, BRD, Österreich und Frankreich. Sie hat eine Reihe von Sendungen im Fernsehen aufgenommen und ist regelmäßig auch in Sendungen des Budweiser Rundfunkstudio zu hören. Die Kapelle gab mehrere CD's und MC's heraus. Ihre Video-Aufzeichnungen ergänzen einige VHS über den südböhmischen Bezirk. Im Jahre 2004 gab Keramička ein Profil -DVD heraus. Laden Sie Keramička zu einem Konzert, zum Stadt- oder Gemeindefest, zu einem Ball, oder Nachbarsitz mit dem Programm "Hallo, Herren Musikanten" ein. Mit Keramička werden Sie das Singen und Tanzen immer genießen. Wir spielen für Sie die bekanntesten Lieder!

Dechová hudba Keramička

Jihočeská originální kapela Keramička patří mezi přední dechové orchestry v Čechách. Vznikla roku 1975 a její repertoár, zaměřený především na lidové jihočeské písničky, jí pomohl vytvořit originální tvář jihočeské kapely, kterou doplňují i blatské kroje. Kapela vystupuje na koncertech, na plesech a je zvána na festivaly dechové hudby. Keramičku znají posluchači nejen v Čechách, ale i v Holandsku, SRN, Rakousku a Francii. Natočila několik televizních pořadů a pravidelně ji můžete slyšet ve vysílání českobudějovického rozhlasového studia. Vydala řadu CD, MC a její videozáznamy doplňují několik VHS o jihočeském kraji. V roce 2004 Keramička vydala profilové DVD. Pozvěte si na koncert, oslavu města, obce či spolku, na ples, zábavu nebo sousedské posezení Keramičku s pořadem "Alou, páni muzikanti". S Keramičkou si vždy dobře zazpíváte a zatancujete. Zahrajeme Vám naše nejznámější písničky - To byla kočka, Košilička bílá, To tílko sošky, Bechyňská brána a řadu dalších.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,198 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB