Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Blaskapelle Solovačka 
  • Dechová hudba Solovačka 
  •  
  •  
  • 342 01 Sušice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Blaskapelle Solovačka

Die Geschichte des ursprünglichen Firmenorchesters des Unternehmens Solo Sušice geht auf das Jahr 1947 zurück. Seit 1998 ist die Kapelle die Stadtkapelle und ihr Betreiber von Sušice unter der Leitung des städtischen Kulturzentrums. Die Blasmusik Solovačka ist eine Kapelle mit Amateurmusikern. Zurzeit spielt sie mit dreizehn Mitgliedern – davon mit einem Sänger und einer Sängerin: zum Ensemble gehören Jaroslav Urbánek, Karel Blahouš, Jaroslav Beneš, Petr Šíp, Václav Dušek, Viktor Koudelka, Jiří Hanus, Michal Trapl, Josef Špirk, Pavel Sýkora, František Vonášek, Jiří Holman (Kapellmeister) und die Sänger Petr Kolářík und Jaroslava Hanusová. Nach dem Jahr 1989 spielte die Kapelle viel in Bayern, Österreich und der Schweiz. Sie nimmt jedes Jahr an dem internationalen Wettbewerb Polka Fest in Cham teil. Von diesem Wettbewerb hat sie schon einige Preise mit nach Hause gebracht. Die Blaskapelle Solovačka, die vor allem Lieder aus dem Böhmerwald und von böhmerwäldischen Autoren (K. Polata, F. Niebauer, Z. Dvořáková, V. Dvořák, J. Thums) spielt, wird von Hunderten von Anhängern unterstützt.

Dechová hudba Solovačka

Historie původně závodního orchestru podniku Solo Sušice, se datuje od roku 1947. Od roku 1998 je městskou kapelou, jejímž zřizovatelem je MKS Sušice. Solovačka je kapela dodnes složená z muzikantů - amatérů. V současné době hraje se třinácti členy - z toho jeden zpěvák a jedna zpěvačka: působí zde Jaroslav Urbánek, Karel Blahouš, Jaroslav Beneš, Petr Šíp, Václav Dušek, Viktor Koudelka, Jiří Hanus, Michal Trapl, Josef Špirk, Pavel Sýkora, František Vonášek, Jiří Holman (kapelník) a zpěváci Petr Kolářík a Jaroslava Hanusová. Po roce 1989 začala kapela hrát v Bavorsku, Švýcarsku i Rakousku. Je každoročním účastníkem mezinárodní soutěže Polka Fest v Chamu, z níž si přivezla několik ocenění. Podporu sušické kapele, která hraje především skladby ze Šumavy a šumavských autorů (K. Polata, F. Niebauer, Z. Dvořáková, V. Dvořák, J. Thums) v soutěži vyjadřují stovky diváků.
Rendert Time: 0,186 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB