Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Blaskapelle Josef Menzl 
  • Dechová kapela Josefa Menzla 
  •  
  • Dahlienweg 2 
  • 93080 Pentling 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Blaskapelle Josef Menzl

Die Kapelle besteht aus 8 bis 10 Mannsbildern (Männer) und einer Frau, die sich der altbayrischen Blasmusik verschrieben haben. Die urwüchsige Blasmusik empfiehlt sich für Starkbierfeste und Kesselfleischessen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage!

Dechová kapela Josefa Menzla

Kapelu tvoří 8 až 10 mužů a jedna žena, kteří se upsali tradiční bavorské dechové hudbě. Rázovitá dechová hudba se doporučuje zejména pro příležitost pivních slavností a k ovarovým hostinám. Další informace naleznete na internetových stránkách!
Rendert Time: 0,155 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB