Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Big Band Festival ( Jazzfestival ) in Rokycany 
  • Rokycanský big bandový festival 
  •  
  • Jiráskova 181 
  • 337 01 Rokycany 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Big Band Festival ( Jazzfestival ) in Rokycany

Das Big Band Festival in Rokycany (Jazzfestival) organisiert die Big Band der kunstorientierten Grundschule in Rokycany seit 2003. Das Festival findet immer am Anfang Oktober im Kulturhaus Sokolovna in Rokycany statt. Beim Festival treten in- und ausländische Gruppen auf. Die Festivalorganisatoren laden jedes Jahr einen Sondergast ein(im Jahre 2005 ist das Ladislav Kerndl). Das Festivalrepertoire basiert überwiegend auf Kompositionen der Größen des Swings, z.B. Glenn Miller, Duke Ellington, Count Bassie, Jaroslav Jezek und viele andere. Regelmäßige Festivalteilnehmer sind: Zapado - Cechuv Big Band Klatovy, Big Band Husum Rödemis - BRD, Memory Jazz Band - Marianske Lazne.

Rokycanský big bandový festival

Rokycanský big bandový festival pořádá Big band Základní umělecké školy Rokycany od roku 2003. Festival se koná na začátku října a místem konání je Dům kultury Sokolovna v Rokycanech. Jedná se jazzový festival, na kterém vystupují domácí i zahraniční interpreti. Na festival je obvykle pozván i speciální host (např. v roce 2005 Ladislav Kerndl). Repertoár festivalu je převážně zaměřen na skladby takových velikánů swingové éry jako Glenn Miller, Duke Ellington, C. Bassie, Jaroslav Ježek a mnoho dalších. Pravidelnými účastníky festivalu jsou: Západo - Čechův Big Band Klatovy, Big Band Husum Rödemis - SRN, Memory Jazz Band - Mariánské Lázně.
Rendert Time: 0,159 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB