Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Countryband der Kunstgrundschule Písek 
  • Countryband ZUŠ Písek 
  •  
  • Šrámkova 131 
  • 397 01 Písek 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Countryband der Kunstgrundschule Písek

Die Countryband der Kunstgrundschule Písek entstand im Jahr 1992, als eine Schülergruppe in der Geigenklasse des Lehrers Petr Měchura großes Interesse für Countrymusik zeigte. Die Idee hat wurzeln geschlagen, zu den Geigen kamen noch Keyboard und Gitarren dazu und da die Begeisterung nicht fehlte, funkioniert das Ensemble bis heute. Die Zahl der Ensemblemitglieder ändert sich zwangsläufig, aber das Interesse für das Spielen hält an. Die öffentlichen Auftritte zählen bereits auf Zehner, an die Auftritte in ferner lettischen Riga und in altem guten England wird am meisten zurückgedacht. Im Ensemble wechselte sich eine Reihe von ausgezeichneten Musikern und Sängern: die Geigenspieler Jan Mašek und Eva Samšuková, die Sänger Bára Smejkalová, Jana Samšuková und Lukáš Přib, Keyboard-Spieler und Sänger Pepa Novák und Gitarrist Jan Famfule. Manche von ihnen haben sich nach dem Verlassen der Kunstschule auf den profesionellen oder Amateurbühnen durchgesetzt. Der Ensembleleiter ist von Anfang an Petr Měchura.

Countryband ZUŠ Písek

Countryband ZUŠ Písek vznikl v roce 1992, kdy skupina žáků houslové třídy p. učitele Petra Měchury projevila velký zájem o hru ve stylu country. Nápad se ujal, přidaly se klávesy a kytary, a protože nadšení nechybělo, soubor úspěšně funguje dodnes. Počet členů souboru se zákonitě mění, zájem o hru je trvalý. Veřejná vystoupení se už počítají na desítky, účinkování v daleké lotyšské Rize a ve staré dobré Anglii patří mezi ty nejvíce vzpomínané. Souborem prošla řada vynikajících muzikantů a zpěváků: houslisté Jan Mašek a Eva Samšuková, zpěváci Bára Smejkalová, Jana Samšuková a Lukáš Přib, klávesista a zpěvák Pepa Novák a kytarista Jan Famfule. Mnozí z nich po odchodu ze ZUŠ našli uplatnění na profesionálních nebo amatérských pódiích. Vedoucím souboru je od jeho počátku Petr Měchura.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,161 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB