Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Crystal Band 
  • Crystal Band 
  •  
  • Palackého 207 
  • 344 01 Domažlice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Crystal Band

Die Crystal Band spielt zeitgenössische Pop- und Jazzmusik, manchmal aber auch Blasmusik. Ursprüngliche Swing-Orchesterstücke sind die Grundlage des Repertoires und die Band spielt sie auch, vor allem bei Tanzkursen, bei Produktionen in Deutschland u.ä. Das Tanzorchester Crystal Band wurde 1959 von 8 Musikern gegründet. Später waren größere Tanzorchester in Mode und so trat die Crystal Band im 3. Jahr ihrer Existenz in folgender Besetzung auf: 5 Saxophone, 2 Trompeten, 2 Posaunen, Schlagzeug, Gitarre, Kontrabass, Harmonika, Klavier und 2 Sänger. Zu dieser Zeit war es das größte Orchester Tachov, das moderne Stücke spielte. Nach diesem Hochpunkt kam es nach und nach zu Änderungen in der Besetzung des Orchesters, die Anzahl der Mitglieder nahm bis 1972 stetig ab, bis sich das Orchester bei 7 Musikern einpendelte. Diese Änderungen wurden allgemein durch die Erfolge der Beatles verursacht, also der elektronischen Musik (Gitarre, Bassgitarre, Keyboards). Weitere Änderungen kamen in den 90ern, als die Musik von PCs und weiterer Elektronik beeinflusst wurde. Besetzung: Zdeněk Peroutka - Sopran-Saxophon, Alt- Saxophon, Tenor- Saxophon, Klarinett, Keyboards, Gesang, Stanislav Loula – Trompete, Harmonika, Gesang, Jan Bufka - Tenor- Saxophon, Gesang, Zdeněk Peroutka ml. - Gitarre, Gesang, Rudolf Kortus - el. Schlagzeug + Kongo.

Crystal Band

Kapela Crystal Band hraje současnou populární i jazzovou hudbu, ale zahraje i dechovky. Původní swingové orchestrálky zůstaly základem repertoáru a kapela je hraje, zvláště na tanečních kurzech, na produkcích v sousedním Německu, apod. Taneční orchestr Crystal Band byl založen v roce 1959 v počtu 8 hudebníků. Později byly v módě větší taneční orchestry a tak ve 3. roce své činnosti vystupoval Crystal v tomto obsazení: 5 saxofonů, 2 trumpety, 2 pozouny, bicí, kytara, kontrabas, harmonika, klavír a 2 zpěváci. V té době to byl největší orchestr v Domažlicích, který hrál moderní skladby. Po tomto vrcholu docházelo postupně ke změnám obsazení orchestru, které se snižovalo postupně až do roku 1972, kdy se orchestr ustálil na sedmi hudebnících. Tyto změny vyvolal všeobecně nástup vlny Beatles, tedy nástup elektronické muziky (kytara, baskytara, klávesy). Další změny přišly v 90. roce, kdy do hudby zasáhly počítače a další elektronika. Obsazení: Zdeněk Peroutka - sopran-saxofon, alt-saxofon, tenor-saxofon, klarinet, klávesy, zpěv, Stanislav Loula - trumpeta, harmonika, zpěv, Jan Bufka - tenor-saxofon, zpěv, Zdeněk Peroutka ml. - kytara, zpěv, Rudolf Kortus - el. bicí + konga.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,157 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB