Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Alte Mälzerei 
  • Stará sladovna 
  •  
  • Galgenbergstr. 20 
  • 93053 Regensburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Alte Mälzerei

Das Kulturzentrum "Alte Mälzerei" in Regensburg (im Stadtsüden an der Straße von der Innenstadt zur Universität) steht für ein breites Spektrum kultureller Aktivitäten. Die "Alte Mälzerei" hat einen sehr guten Namen als Liveclub, der nationale und internationale Bands unterschiedlichster musikalischer Richtungen fast täglich auf die Bühne bringt. Theater und Kabarett sind genauso in der "Alten Mälzerei" zuhause wie musikalische Kontraste. Discoveranstaltungen im Keller ("Underground") bereichern das Programm.

Im Erdgeschoß schließt sich an den "Club" das Bistro "Cartoon" an, geöffnet Mo. - So. von 14:00 - 1:00 Uhr. Neben dem großen Theatersaal befinden sich in den oberen Stockwerken das Tonstudio, zwei Workshopräume, acht Musikerübungsräume und sechs Ateliers. Die "Alte Mälzerei" ist seit einigen Jahren auch eine beliebte Anlaufstelle für mehr- oder minderbekannte Regionalbands, die hier Auftrittsmöglichkeiten finden.

Stará sladovna

Kulturní centrum "Stará sladovna" v Řezně (v jižní části města v ulici od svnitřního města k univerzitě) je k dispozici pro široké spektrum kulturních aktivit. "Stará sladovna" má velmi dobrou pověst jako klub s živou hudbou, který skoro denně uvádí na scénu německé i zahraniční skupiny nejrůznějších hudebních směrů. Divadlo a kabaret jsou ve "Staré sladovně" doma stejně jako hudební kontrasty. Program obahacují i diskotéky pořádané ve sklepě ("Underground").

V přízemí na klub navazuje bistro "Cartoon", které je otevřeno od pondělí do neděle od 14 do 1 hodiny. Vedle velkého divadelního sálu se v horních patrech nachází také zvukové studio, dvě místnosti pro tvůrčí dílny, osm hudebních zkušeben a šest ateliérů. "Stará sladovna" je již několik let také oblíbeným rozjezdovým místem pro více i méně známé regionální skupiny, které zde mají možnost vystoupit.
Rendert Time: 0,167 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB