Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Concerto Aventino 
  • Concerto Aventino 
  •  
  • Žlutická 1623/20 
  • 320 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Concerto Aventino

Das Barockmusik-Ensemble Concerto Aventino (künstlerischer Leiter Jakub Kydlíček) entstand am Pilsner Konservatorium und besteht aus ehemaligen oder derzeitigen Studenten und aus professionellen Musikern, die in verschiedenen Orchestern tätig sind. Concerto Aventino wird zur Zeit unter dem "Bürgerverein Lochotínský pavilon" organisiert und fungiert als ein Projektensemble. Die Musiker spielen nur auf zeitgemäßen Instrumenten (Barockgeige, Barockcello usw.). Zum Ensemble gehört auch der kleine Kammerchor Coro Aentino. Der Schwerpunkt des Repertoires liegt auf der Musik des 17. und 18. Jahrhunderts mit Akzent auf italienischen, tschechischen und deutschen Stücken und der wechselseitigen Verknüpfung der Kulturkreise im Europa der Barockzeit.

Concerto Aventino

Barokní soubor Concerto Aventino (umělecký vedoucí Jakub Kydlíček) vznikl při plzeňské konzervatoři a je složen z jejích bývalých či současných studentů a z profesionálních hudebníků hrajících v rozličných orchestrech. Concerto Aventino je v současnosti organizováno pod občanským sdružením "Sdružení Lochotínský pavilon" a funguje coby projektový soubor. Soubor hraje pouze na dobové nástroje (barokní housle, barokní cello, etc.), a součástí je i malý komorní sbor Coro Aentino. Těžištěm repertoáru je hudba 17. a 18. století s akcentem na italský, český a německý repertoár a vzájemná spojení jednotlivých kulturních okruhů barokní Evropy.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB