Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Collegium Musicum Budvicense 
  • Collegium Musicum Budvicense 
  •  
  • Hlincohorská 4 
  • 373 71 Rudolfov 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Collegium Musicum Budvicense

Das Kammerorchester Collegium Musicum Budvicense wurde im Jahre 1995 gegründet. Der Orchester knüpfte an die Tradition des ehemaligen Laien-Kammerorchesters aus České Budějovice und des St. Nikolaus Orchesters aus České Budějovice an. Zur Zeit hat der Orchester ca. 35 Mitglieder (Laien- und Berufmusiker) und absolviert eine ausgedehnte Konzerttätigkeit in der ganzen südböhmischen Region. Die geistliche Musik stellt einen bedeutungsvollen Bestandteil der Orchesterarbeit dar. Die geistliche Musik wird sehr oft bei Messen in der Kathedrale St. Nikolaus in České Budějovice aufgeführt. Im Repertoire des Musikkörpers tauchen viele Werke der bedeutenden tschechischen und ausländischen Komponisten auf - A. Dvořák, B. Smetana, F. X. Brixi, J. J. Ryba, W. A. Mozart, G. F. Händel, F. Schubert u.a.

Collegium Musicum Budvicense

Komorní orchestr Collegium Musicum Budvicense vznikl počátkem roku 1995. Navázal na tradici bývalého českobudějovického amatérského komorního orchestru a orchestru katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. V současné době má cca 35 členů (amatérů i profesionálů) a provozuje bohatou koncertní činnost po celém Jihočeském kraji. Významnou složku činnosti orchestru zastává duchovní hudba, která je uváděna velice často při bohoslužbách v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše. V repertoáru tohoto tělesa je mnoho děl významných českých i světových autorů - A. Dvořáka, B. Smetany, F. X. Brixiho, J. J. Ryby, W. A. Mozarta, G. F. Händela, F. Schuberta a dalších.
Rendert Time: 0,173 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB