Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Collegium Fiddle Dolce ( historische Musik ) 
  • Collegium Fiddle Dolce 
  •  
  • Chrást u Plzně 560 
  • 330 03 Chrást u Plzně 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Collegium Fiddle Dolce ( historische Musik )

Das Collegium Fiddle Dolce ist ein Quartett, das alte Musik mit Gesang und Instrumenten vorstellt. Der künstlerische Leiter des Chors ist Milan Benedikt Karpisek. "Musik, die die Ohren und Seele streichelt" - das ist Motto dieses Ensembles. Die Auftritte erfolgen in Kostümen aus den Stilepochen und bieten gut klingende, fröhliche Kompositionen aus der Renaissance, Musik mit irisch-keltischen Inspirationen, tschechische Folklore und Eigenkompositionen. Der Chor hat ein ungewöhnlich breites Repertoire. Engagements sind denkbar für historische und Folkfestivals, Kammerkonzerte, Darbietungen auf Burgen und Schlössern, aber auch als festliche Umrahmung für Bankette, Vernisagen usw. Die Instrumentalbesetzung: Laute - Gesang - irische Trommel, Geige - Mandoline - Psalterium - Dulcimer, Flöte, Fagott - Darbuka.

Collegium Fiddle Dolce

Collegium Fiddle Dolce představuje originální kvarteto historické hudby. Uměleckým vedoucím souboru je Milan Benedikt Karpíšek. "Hudba, která hladí uši i duši" - to je krédo této kapely, účinkující ve stylových kostýmech a nabízející příjemné, pozitivně laděné skladby od renesančních a irsko-keltských inspirací přes český folklór, až po zcela původní vlastní tvorbu. Soubor má neobyčejně široké pole působnosti - od historických a folkových festivalů přes komorní koncerty, až po vystoupení na hradech a zámcích, ale také jako slavnostní součást rautů, vernisáží či komponovaných pořadů. Nástrojové obsazení souboru je následující: loutna - zpěv - bodhran, housle - mandolína - psalterium - dulcimer, rozličné flétny, fagot - darbuka.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB