Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • colla voce 
  • colla voce 
  •  
  • Neudorfstrasse 28 
  • 8050 Zürich 
  •  
  • Sonstige / ostatní

Info • Info

colla voce

"colla voce" ist das Vokalensemble der Uni und ETH Zürich. Der Chor hat etwa 25 Mitglieder aus bis zu zehn Kultur- und Sprachregionen und setzt sich aus Studierenden, Forschenden und Alumni der verschiedensten Fachrichtungen, sowie einigen Externen zusammen. "colla voce" entstand 1989, als Mitglieder des Akademischen Chors Zürich ihre sängerische Tätigkeit in ihrer Freizeit intensivieren und perfektionieren wollten.

"colla voce" führt vorwiegend Renaissance- und Barockmusik entweder a capella oder mit einem Orchester auf (siehe Repertoire der letzten Jahre) und wird seit seiner Gründung von Lukas C. Reinitzer geleitet. Zusammen streben sie nach einem unverkennbaren chorischen Klangbild, der Ausarbeitung feinster stilistischen und musikalischen Nuancen und nach einer echten Identifikation mit der Musik.

2001 wurde colla | voce mit dem ersten Preis am Valiant Forum für junge Orchester und junge Chöre ausgezeichnet. Dieser Preis ist für colla | voce Ansporn, den eingeschlagenen musikalischen Weg weiter zu verfolgen. Evangelina Mascardi, Laute Michele Carreca, Laute Felix Knecht, Barockcello Lukas C. Reinitzer, Leitung

colla voce

"colla voce" je vokální soubor univerzity a technické vysoké školy ETH v Curychu. Soubor tvoří asi 25 členů až z deseti kulturních a jazykových oblastí. Mezi jeho členy jsou studijící, vědci a představitelé nejrůznějsích oborů a několik externistů. "colla voce" vznikla v roce 1989, když členové Akademického souboru Curych chtěli svoji pěveckou činnost ve volném čase ještě zintenzivnit a zdokonalit.

"colla voce" interpretuje převážně renesanční a barokní hudbu buď bez orchestru nebo s orchestrem (viz repertoár posledních let) a soubor je již od svého založení řízen Lukasem C. Reinitzerem. Všichni společně se snaží o nezaměnitelný sborový projev, propracování nejjemnějších stylistických a hudebních nuancí a o opravdové ztotožnění se s hudbou.

V roce 2001 byl soubor Colla voce vyznamenán první cenou na Valiant Foru pro mladé orchestry a mladé sbory. Tato cena je pro sbor colla voce pobídkou k pokračování v započaté hudební dráze. Evangelina Mascardi, loutna Michele Carreca, loutna Felix Knecht, barokní cello Lukas C. Reinitzer, sbormistr
Rendert Time: 0,179 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB