Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Chor Dobřanské Bábinky 
  • Sbor Dobřanské Bábinky 
  •  
  • Stromořadí 439 
  • 334 41 Dobřany 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Chor Dobřanské Bábinky

Im Mai 2004 wurde der Chor "Dobřanské Bábinky", bestehend aus 15 Frauen, gegründet. Das Repertoire der Gruppe umfasst in erster Linie Volkslieder, Weihnachtslieder und Kirchenlieder. Der Chor wird von Magda Vozárová geleitet, für die musikalische Begleitung sorgen Vítězslav Ulrich am Helikon und Jan Vozár am Klavier. Die Chorauftritte finden meistens im Kulturraum und im Gartenhof des Pflegeheimes in Dobřany statt. Auch tritt die Gruppe regelmäßig bei Adventskonzerten auf dem Hauptplatz in Dobřany, in der St. Nikolaus Kirche (sv. Mikuláš), der St. Veit Kirche und in der Kirche der psychiatrischen Heilanstalt auf. Der Chor überschreitet zudem des öfteren die Stadtgrenzen und singt in Plzeň, Nebílovy, Nýřany oder Chlumčany.

Sbor Dobřanské Bábinky

Sbor Dobřanské Bábinky vznikl v květnu 2004. Sbor tvoří 15 žen, které kdysi v minulosti zpívaly v podobném seskupení. Repertoár sboru je zaměřen především na zpěv lidových písní, vánočních koled a písní duchovních. Vedoucím sboru je paní Magda Vozárová. Hudební doprovody zajišťují Vítězslav Ulrich - heligonka a Jan Vozár - klavír. Vystoupení sboru se odehrává nejčastěji v kulturní místnosti či atriu Domu s pečovatelskou službou. Sbor pravidelně vystupuje na adventních koncertech na dobřanském náměstí, v kostele sv. Mikuláše a sv. Víta, v kostele Psychiatrické léčebny. Sbor vyjíždí i za hranice města (Plzeň, Nebílovy, Nýřany, Chlumčany).
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB