Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Chor Hlahol aus Tábor 
  • Pěvecký sbor Hlahol Tábor 
  •  
  • Nedbalova 1969 
  • 390 01 Tábor 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Chor Hlahol aus Tábor

Der Chor Hlahol aus Tábor wurde im Jahre 1860 gegründet. Während seiner reichen Geschichte wurde er von so berühmten Chormeistern geleitet wie Prof. J. Vycpalek oder V.B.Aim. Der Chor ist sehr stolz , dass so große Komponisten wie Antonin Dvorak, Jan Malat und Oskar Nedbal (der in Tabor geboren wurde) seine Ehrenmitglieder geworden sind. Die moderne Geschichte des Chors wurde vor allem von Stanislav Pešička, geschrieben, der Hlahol in den Jahren 1972 - 1997 dirigierte.

Seit 1998 ist Zdeněk Beneš Chormeister. Der Chor organisiert jedes Jahr mehrere Konzerte und gelegentliche Vorstellungen, er arbeitet mit vielen anderen tschechischen und ausländischen Chören und Musikgruppen zusammen, er ist Mitglied des Vereins der tschechischen Chöre. Hlahol hat mehrmals am internationalen Wettbewerb "Prager Chortage" teilgenommen, wo er im Silberband platziert wurde, sowie am Festival "Europa cantat". Er hat in Deutschland, Österreich, Frankreich, Ungarn, Dänemark und Schweden, wie auch am internationalem Festival der geistlichen Musik in Coventry in England gesungen. Für seine langjährige Aktivität wurde ihm die Medaille des tschechischen Kulturministerium verliehen, im Rahmen des südböhmischen Gebiets hat er die Kunstpreis für die Kulturentwicklung und für die Repräsentation der tschechischen Kultur im Ausland bekommen.

In seinem Repertoire geht der Chor von den Traditionen der tschechischen Musik aus, er singt nicht nur Meisterwerke aus allen Musikepochen, sondern auch Chorbearbeitungen von Volksliedern, Werke tschechischer und ausländischer Komponisten, Klassiker der Chormusik, aber auch Werke moderner Komponisten. Chorstücke von Hlahol werden in mehreren europäischen Sprachen gesungen, werden a capella oder mit Musikbegleitung, vom ganzen Chor oder in Kammerbearbeitung vorgestellt. Sie können bei verschiedenen Gelegenheiten präsentiert werden: bei Konzerten geistlicher Musik, bei Weihnachts- oder Osternkonzerten, als Begleitung bei Vorstellungen, Vernissagen und Jubiläen begleiten.

Pěvecký sbor Hlahol Tábor

Pěvecký sbor Hlahol Tábor byl založen roku 1860 a po dobu jeho činnosti stáli v jeho čele významní sbormistři jako profesor J. Vycpálek a V. B. Aim. Čestnými členy sboru se v době svého života stali skladatelé Antonín Dvořák, Jan Malát a táborský rodák Oskar Nedbal. Do moderní historie sboru se významně zapsal sbormistr Stanislav Pešička, který Hlahol vedl v období let 1972 - 1997.

Od roku 1998 je sbormistrem Zdeněk Beneš. Sbor každoročně pořádá samostatné koncerty a uskutečňuje četná příležitostná vystoupení, spolupracuje s řadou pěveckých sborů u nás i v zahraničí, s orchestry v místě a regionu, je členem Unie českých pěveckých sborů. Pěvecký sbor Hlahol Tábor se několikrát zúčastnil mezinárodního soutěžního festivalu Pražské sborové dny, kde se umístil ve stříbrném pásmu, pěveckého festivalu Europa cantat, vystupoval v Německu, Rakousku, Francii, Maďarsku, Dánsku a Švédsku i na mezinárodním festivalu duchovní hudby v Coventry ve Velké Británii. Za dlouholetou činnost byla sboru udělena medaile Ministerstva kultury ČR, v rámci jihočeského regionu Umělecká cena za rozvíjení a obohacování kultury a reprezentaci v zahraničí.

V repertoáru vychází 32 členný sbor z tradic české hudby, zpívá skladby všech slohových období i sborové úpravy lidových písní, díla českých i zahraničních autorů, klasiků sborové tvorby, ale i skladatelů současné tvůrčí scény. Přednes sborových skladeb v latinské, české úpravě i v jazycích řady evropských národů a capella, popř. s varhanním doprovodem, s orchestrem, sólisty v celosborovém i komorním provedení je možno využít pro uspořádání: koncertů duchovní hudny - chrámových koncertů, sborových produkcí se zaměřením na dobu adventní, vánoční i velikonoční, pódiových vystoupení při vernisážích, oslavách výročí a jiných slavnostních příležitostech.
Rendert Time: 0,168 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB