Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Chor Jakoubek, YMCA - Jindřichův Hradec 
  • Pěvecký sbor Jakoubek, YMCA - Jindřichův Hradec 
  •  
  • Bratrská 129/IV 
  • 377 01 Jindřichův Hradec 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Chor Jakoubek, YMCA - Jindřichův Hradec

Der Chor Jakoubek ist ein nicht-professioneller gemischter Chor, der sich der Interpretation der christlichen Vocalmusik, überwiegend klassischen, aber auch zeitgenossischen Liedern widmet. Das Repertoire bilden vor allem Lieder aus den alten Gesangbüchern (z.B. Benešovský, Jistebnický, Chlumecký kancionál) und andere alte Lieder. Der Chor ist eine Gemeinschaft von Menschen, die die mehrstimmige christliche Vocalmusik zur Freude für sich selbst und Andere singen. Die einzige Bedingung der Mitgliedschaft ist eine christliche Einstellung und bestimmte Gesangfähigkeiten. Die Mitgliederzahl bewegt sich um 20 Personen, der Altersdurchschnitt ist 35 Jahre. Im Jahr 1996 wurde Jakoubek Bestandteil des neu gegründeten Ortsverbands der YMCA in Jindřichův Hradec.

Pěvecký sbor Jakoubek, YMCA - Jindřichův Hradec

Sbor Jakoubek je amatérský komorní smíšený pěvecký sbor, věnující se interpretaci křesťanské vokální hudby, převážně klasické, ale i soudobé. Repertoár tvoří především písně ze starých kancionálů (např. Benešovský, Jistebnický, Chlumecký) a jiné staré písně. Sbor je společenstvím lidí zpívajících pro radost sobě i druhým vícehlasou křesťanskou vokální hudbu. Jedinou podmínkou členství je respektování křesťanského zaměření sboru a určité pěvecké schopnosti. Počet členů se pohybuje kolem 20 a věkový průměr sboru je 35 let. V roce 1996 se Jakoubek stal součástí nově vzniklého Místního sdružení YMCA v Jindřichově Hradci.
Rendert Time: 0,178 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB