Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Chor des Gymnasiums Strakonice 
  • Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice 
  •  
  • Máchova 174 
  • 386 01 Strakonice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Chor des Gymnasiums Strakonice

Der Chor des Gymnasiums Strakonice ist ein gemischter Chor, der sich ausschließlich aus Schülern und Schülerinnen der Schule zusammensetzt. Auch wenn die jedes Jahr durch das Abitur Chormitglieder weggehen, bewegt sich die Zahl um 40 Sänger/innen, weil es immer im September gelingt, durch gute Werbung neue Mitglieder zu gewinnen. Der Chor besteht seit Semptember 2000 unter der Leitung von Mgr. Marcela Miková, Ph.D. Während dieser Zeit absolvierte der Chor über 70 Auftritte. Der Chor organisiert jedes Jahr Weinachts- und Frühlingskonzerte im Kulturhaus in Strakonice, tritt auf repräsentativen Veranstaltungen der Stadt auf, nimmt an Wettbewerben und Festivals teil. Im Chorrepertoire überwiegen die Volkslieder. Der Chor trifft sich zur Probe jeden Mittwoch und zwei Mal pro Jahr macht am Wochenende Freizeit.

Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice

Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice je smíšený sbor složený výhradně ze studentů a studentek této školy. I přes pravidelný odliv maturantů se počet zpěváků pohybuje okolo čísla 40, protože se nám vždy v září podaří promyšlenou kampaní nalákat dost nových členů. Sbor funguje od září roku 2000 pod vedením Mgr. Marcely Mikové, Ph.D. Za tuto dobu absolvoval přes 70 vystoupení. Sbor pořádá vánoční a jarní koncert v Domě kultury ve Strakonicích, vystupuje na reprezentačních akcích města, účastní se soutěží a festivalů. V repertoáru převažují lidové písně. Ke zkouškám se sbor schází každou středu a dvakrát ročně vyjíždí na víkendové soustředění.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,192 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB