Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Chor des Kirchlichen Gymnasiums 
  • Pěvecký sbor Církevního gymnázia 
  •  
  • Houškova 3 
  • 326 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Chor des Kirchlichen Gymnasiums

Den Chor arbeitet gibt es seit der Schulgründung im Jahre 1992. An seiner Spitze wechselten sich mehrere Chorleiter - Petr Mecl, Jan Mentl, Eva Machalková und Petra Nováková. Zur Zeit leitet den Chor Jakub Šedivý. Der urprüngliche zwanzigköpfige Chor wurde im Laufe der Zeit um die doppelte Zahl von Mitgliedern erweitert. In seinem Repertoire überwiegen Spirituals und kirchliche Lieder aus verschiedenen Epochen. Die meisten öffentlichen Chorauftritte erfolgten in Deutschland. Es wird oft mit deutschen Chören zusammen gespielt, der Chor begleitet deutsch-tschechische Gottesdienste und Treffen.

Der Chor umrahmt selbstverständlich auch an Schulveranstaltungen wie Überraschungsnachmittage, Abiturzeugnisverleihungen oder Vernisagen von Ausstellungen. In der Adventszeit tritt der Chor regelmäßig bei den Veranstaltungen "Singen am Tor" auf. Der Chor nahm schon mehrmals am Chorfestival der Kirchengymnasien in Kromeriz teil. Zur Zeit haben die Schüler der unteren Stufe (von Prima bis Tertia) die Möglichkeit, das Chorsingen als Wahlfach im Rahmen der Erziehung zur Ästhetik zu wählen. Die älteren Schüler besuchen den Chor als Wahlfach.

Pěvecký sbor Církevního gymnázia

Pěvecký sbor pracuje od založení školy v roce 1992, v jeho čele se postupně vystřídalo několik sbormistrů - Petr Mecl, Jan Mentl, Eva Machálková a Petra Nováková. V současné době působí jako sbormistr Jakub Šedivý. Původní dvacetičlenný soubor byl časem rozšířen na současných 30 členů. V repertoáru sboru převažují spirituály a duchovní skladby z různých období. Většinu veřejných vystoupení sboru vyslechli posluchači v SRN, časté jsou společné koncerty s německými sbory, sbor doprovází česko-německé mše a setkání.

Sbor samozřejmě vystupuje i na akcích školy, jako jsou např. Odpoledne plná překvapení, slavnostní předávání maturitních vysvědčení nebo vernisáže výtvarných výstav. V době adventní pěvecký sbor pravidelně vystupuje na akci "Zpívání u Branky". Sbor se několikrát s úspěchem zúčastnil festivalu pěveckých sborů církevních škol v Kroměříži. V současné době mají studenti nižšího gymnázia (od prim do tercií) možnost vybrat si předmět sborový zpěv jako volitelný předmět v rámci estetické výchovy, studenti vyšších ročníků navštěvují sbor jako nepovinný předmět.
Rendert Time: 0,162 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB