Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Chor Cantates Scholari (ZUŠ Písek) 
  • Sbor Cantates Scholari (ZUŠ Písek) 
  •  
  • Šrámkova 131 
  • 397 01 Písek 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Chor Cantates Scholari (ZUŠ Písek)

Der Chor Cantates Scholari wurde 1996 gegründet und wirkt bei der Kunstorientierten Grundschule in Písek. Im Chor sind zur Zeit fast 40 Mädchen und Jungen von 12 bis 18 Jahren anwesend. Das Chorrepertoir bilden geistliche und wetliche Kompositionen. Es beginnt beim gregorianischen Choral und reicht bis zur gegenwärtigen Kompositionen z.B. E. Hradecký, P. Eben, A. Dvořák, M. Raichl, O. Ben Amots und andere Komponisten. Das Repertoir umfasst Bearbeitugen der Volkslieder von verschiedenen Autoren und Negrospirituals. Die Mädchen und Jungen treten oft in Písek und in anderen Städten der südböhmischen Region auf, sie nehmen an Chorwettbewerben und an verschiedenen Festivals teil. Sie unternahmen in der Vergangenheit einige Reisen ins Ausland.

Sbor Cantates Scholari (ZUŠ Písek)

Sbor Cantates Scholari vznikl v roce 1996 a působí na Základní umělecké škole v Písku. Ve sboru je v současné době téměř 40 děvčat a chlapců od 12 do 18 let. V repertoáru má sbor skladby duchovní i světské od gregoriánského chorálu až po soudobé skladby např. E. Hradeckého, P. Ebena, A. Dvořáka, M. Raichla, O. Bena Amotse a dalších skladatelů. Repertoár dále obsahuje úpravy lidových písní různých autorů a černošské spirituály. Děvčata a kluci často vystupují v Písku i jiných městech Jihočeského kraje, zúčastňují se soutěží pěveckých sborů a různých festivalů. V minulosti absolvovali několik zájezdů do zahraničí.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,172 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB