Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Chodovarka 
  • Chodovarka 
  •  
  • Pohraniční stráže 17 
  • 348 13 Chodová Planá 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Chodovarka

Die Blaskapelle Chodovarka wurde 1975 in der Gemeinde Chodová Planá in der Tachauer Gegend gegründet. Die Kapelle tritt von Anfang an unter dem Namen Chodovarka auf, hinter der Gründung stand der Betriebsklub der Gemeinde mit dem Kapellmeister Jan Kestřánek. Ihre Zusammensetzung ist klassisch für tschechische Blasmusik, sie spielt Stücke der bekanntesten tschechischen Autoren - K. Vacek, J. Poncar, J. Vejvoda, K. Valdauf, L. Kubeš, A. Došek, A. Kubata und der mährischen Autoren M. Prajka, D. Strouhal, F . Maňas und anderer. Obwohl die Gemeindeblasmusik in Chodová Planá keine Tradition hatte, gelang es inzwischen und vor allem im Jahre 1996 nach der Aufnahme von neuen Musikanten, eine Kapelle zu bilden, die dank ihrem Musikklang immer mehr Zuhörer, nicht nur in der Grenzregion und Kurorten, sondern auch über der Grenze bei unseren Nachbaren gewann. Im Jahr 1997 wurde die Kapelle zur Hauskapelle der Familienbrauerei CHODOVAR - also CHODOVARKA wurde. Diskographie: - Chodovarka zum erstenmal (1997), - Chodovarka (1999).

Chodovarka

Dechová kapela Chodovarka vznikla v roce 1975 v obci Chodová Planá na Tachovsku. Kapela od samého začátku vystupuje pod názvem Chodovarka, jejím zřizovatelem je Závodní klub obce s kapelníkem Janem Kestřánkem. Svým složením, klasickým pro českou dechovku, hraje skladby jejích představitelů - K.Vacka, J.Poncara, J.Vejvody, K.Valdaufa, L.Kubeše, A.Doška, A.Kubaty, moravských autorů M.Prajky, D.Strouhala, F.Maňase i řady dalších. Přesto, že obecní dechovka neměla v Chodové Plané žádnou tradici, podařilo se postupem času a zejména pak v roce 1996 příchodem nových muzikantů udělat kapelu, která svým hudebním projevem získává stále více posluchačů nejen v našem příhraničí a lázeňských městech, ale i za hranicemi u našich sousedů. Zlomový je rok 1997, kdy se stává kapelou rodinného pivovaru CHODOVAR - tedy CHODOVARKOU. Diskografie: - Chodovarka poprvé (1997), - Chodovarka (1999).

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB