Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Cavalla Canor 
  • Cavalla Canor 
  •  
  • Zahradní 268 
  • 34961 Kladruby 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Cavalla Canor

Eine Band, die sich mit der historischen zeitgenössischen Musik aus der Gotik und Renaissance beschäftigt. Ihr Repertoire besteht aus instrumentalen Kompositionen sowie Songs, die auf Repliken von historischen Musikinstrumenten gespielt werden. Die Besucher können der Band auf Burgen, Schlössern, historischen Jahrmärkten oder bei anderen Veranstaltungen mit mittelalterlicher Thematik begegnen.

Cavalla Canor

S kupina hrající historickou dobovou hudbu z období gotiky a renesance. V repertoáru má instrumentální skladby i písně, jenž hraje na repliky historických nástrojů. Můžete je zastihnout na hradech zámcích, historických jarmarcích, či na jiných akcích se středověkou tematikou.

Veranstaltungen • Akce

Datensatz 1 bis 1 von 1
Rendert Time: 0,182 Sek. | Speicherverbrauch: 4,13 MB / 4,36 MB