Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Burschen-Dudelsackmusik ZUŠ Domažlice 
  • Chasnická dudácká muzika ZUŠ Domažlice 
  •  
  • Boženy Němcové 119 
  • 344 01 Domažlice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Burschen-Dudelsackmusik ZUŠ Domažlice

Die Burschen-Dudelsackmusik enstand im Jahre 1996. Sie knüpft an die Kinderdudelsackmusik an, die schon seit Jahren in der ZUŠ (Musik-Grundschule) in Domažlice gespielt wird. Die früheren Leiter der Kinderdudelsackmusik waren Jiří Konrády und Stanislav Tomala. Der Leiter der Burschen-Dudelsackmusik ist nun Vlastimil Konrády, der auch Klavierspiel und Dudelsackspiel unterrichtet. Singen und Tanzen wird in dem Ensemble von Jiřina Holoubková und Václava Hrušková (Tanz) geleitet. Das Ensemble tritt regelmäßig bei den Chodenfesten in Domažlice, bei Folklorefestivals in der Tschechischen Republik und auch in Deutschland sowie bei weiteren Veranstaltungen auf. 2003 gewann das Ensemble den 1. Platz des nationalen Wettbewerbes zwischen den Kunstgrundschulen in Vysoké Mýto. Die Struktur des Ensembles ändert sich fast jedes Jahr, wie bei einem Kinderensemble üblich. Besetzung: Jakub Královec - Es Klarinette Odřej Gerlický - B Klarinette Václav Buršík - Dudelsack Václav Dufek - Dudelsack Petra Královcová - Geige Jaroslav Dolejš - Kontrabass

Chasnická dudácká muzika ZUŠ Domažlice

Chasnická dudácká muzika vznikla v roce 1996. Je pokračovatelem dětských dudáckých muzik, které na Základní umělecké škole v Domažlicích působily již dlouhá léta. Dřívějšími vedoucími dětských dudáckých muzik byli Jiří Konrády a Stanislav Tomala. Vedoucím Chasnické dudácké muziky je Vlastimil Konrády, který vyučuje hru na klarinet a dudy. Pěveckou a taneční složku souboru vedou Jiřina Holoubková a Václava Hrušková (tanec). Soubor vystupuje pravidelně na Chodských slavnostech v Domažlicích, na folklórních festivalech v ČR i v SRN a dalších akcích. V roce 2003 získal soubor 1. místo v národním kole soutěže základních uměleckých škol ve Vysokém Mýtě. Složení celého souboru se mění takřka každý rok, ale to je už úděl všech dětských souborů. Obsazení: Jakub Královec - Es klarinet, Ondřej Gerlický - B klarinet, Václav Buršík - dudy, Václav Dufek - dudy, Petra Královcová - housle, Jaroslav Dolejš - kontrabas.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,179 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB