Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Bürgervereinigung - Südböhmisches Folklorensemble Kovářovan 
 • Občanské sdružení - Jihočeský folklorní soubor Kovářovan 
 •  
 • Kovářov 3 
 • 398 55 Kovářov 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Bürgervereinigung - Südböhmisches Folklorensemble Kovářovan

Das Südböhmische Folkloreensemble Kovářovan wurde 1984 in Kovářov bei Milevsko gegründet und arbeitet seit 1997 als eine Bürgervereinigung. Die Hauptaufgabe des Ensembles ist es, Volkstraditionen der Region Kovářov zu erhalten und zu entwickeln. Ziel des Vereins ist es, möglichst viele Erwachsene und Jugendliche aktiv einzubeziehen.

Zum Erreichen seiner Ziele hat sich das Folkloreensemble folgende Aufgaben gestellt:
 1. Kulturprojekte und Shows zu organisieren
 2. an verschiedenen Kulturveranstaltungen mit Schwerpunkt Folklore teilzunehmen
 3. die ökonomische Basis für das Erreichen seiner Ziele zu entwickeln
 4. seine Mitglieder zur Einhaltung von grundlegenden ästhetischen und moralischen Regeln zu führen, ihnen eine breite Information im Bereich Kultur zu bieten,
 5. die Interessen der Mitglieder nach Innen und nach Außen zu vertreten und zu diesem Zweck mit lokalen Behörden und Einzelpersonen zusammenzuarbeiten
 6. mit weiteren Formen seiner Tätigkeit, vor allem durch gemeinnützige Veranstaltungen, zur Entfaltung des öffentlichen Lebens und der Kultur in der Gemeinde beizutragen.

Die Anregungen für seine Arbeit entnimmt das Ensemble aus den Sammlungen der Professoren Čeněk Holas und Čeněk Zíbrt, die aus Kovářov stammen. In der Bürgervereinigung arbeiten Bürger aller Altersgruppen. Es treffen sich hier Kinder ab 7 Jahren mit den Senioren, die teilweise bereits über 75 Jahre alt sind. Zurzeit beträgt die Zahl der Mitglieder der Bürgervereinigung 76 Personen, davon 46 Kinder. Die Vereinigung ist seit 1996 der Veranstalter des Südböhmischen Folklorefestivals Kovářov. Weitere Teile der Vereinigung: Kinderensembles Kovářovánek, Kleines Kovářovan, Theatergesellschaft Podkova.

Občanské sdružení - Jihočeský folklorní soubor Kovářovan

Jihočeský folklorní soubor Kovářovan vznikl v roce 1984 v Kovářově u Milevska a od roku 1997 pracuje jako občanské sdružení. Základním posláním souboru je rozvíjení a uchování lidových tradic kovářovského regionu s cílem aktivně zapojit do této činnosti co největší počet dospělých a mládeže.

Ke splnění svého cíle si stanoví tyto úkoly:
 1. organizovat kulturní projekty a přehlídky,
 2. zúčastňovat se různých kulturních akcí se zaměřením na folklor,
 3. vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů,
 4. vést své členy k dodržování základních estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti kultury vůbec,
 5. hájit zájmy svých členů uvnitř souboru i navenek, za tím účelem spolupracovat s orgány místní samosprávy i jednotlivci,
 6. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury v obci, zejména formou veřejně prospěšných akcí.

Náměty pro svoji práci čerpá ze sbírek profesorů Čeňka Holase a Čeňka Zíbrta, rodáků z Kovářovska. Ve sdružení pracují občané všech věkových kategorií. Potkávají se zde děti od sedmi let se seniory, kterým je i sedmdesát pět let. V současné době je počet členů sdružení 76 osob z toho 46 dětí. Sdružení je od roku 1996 pořadatelem Jihočeského folklorního festivalu Kovářov. Dalšími složkami sdružení jsou: dětské soubory Kovářovánek, Malý Kovářovan, divadelní společnost Podkova.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB