Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Blasorchester ZUŠ Nepomuk 
  • Dechový orchestr ZUŠ Nepomuk 
  •  
  • Školní 546 
  • 335 01 Nepomuk 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Blasorchester ZUŠ Nepomuk

Das Blasorchester der Kunstschule ZUŠ Nepomuk begann im September 1997 mit den Proben. Neben Blasinstrumenten wurden auch Akkordeon und ein Keyboard aufgenommen, um eine zu geringe Mitgliederzahl zu vermeiden. Zur Zeit besteht das Orchester aus 20 Mitgliedern, von denen einige aus der Kunstschule ZUŠ Blovice kommen. Das Orchester nimmt regelmäßig an Schulkonzerten und an verschiedenen öffentlichen Auftritten teil. Sehr oft tritt das Orchester zusammnen mit den Majoretten aus Nepomuk auf. Unter der Leitung von Oldřich Ondrušek reiste das Orchester auch schon zu Auftritten in der Slowakei – Krupina, in Polen – Wisla, in Kroatien – Omiš.

Dechový orchestr ZUŠ Nepomuk

Dechový orchestr ZUŠ Nepomuk začal zkoušet v září 1997. Pro nedostatek hráčů byl v začátcích souboru kromě dechových nástrojů použit i akordeon a keyboard. V současné době má soubor 20 členů, z nichž několik dojíždí ze ZUŠ Blovice. Soubor pravidelně účinkuje na školních koncertech a na různých veřejných vystoupeních, často vystupuje s Nepomuckými mažoretkami. Vystupoval také na Slovensku - Krupina, v Polsku - Wisla a v Chorvatsku - Omiš. Soubor vede od počátku pan Oldřich Ondrušek.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,174 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB