Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Blasorchester Furth im Wald 
  • Dechový orchestr Furth im Wald 
  •  
  • Perwolfing 22 
  • 93486 Runding 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Blasorchester Furth im Wald

Das Blasorchester ist als Verein organisiert. Vereinsziele: Förderung der Jugend & Pflege der gehobenen Unterhaltungs- und Konzertmusik. In den letzten Jahren verlagerte sich mit der steigenden Qualität des Klangkörpers der musikalische Schwerpunkt auf: - Marschmusik und traditionelle Konzertstücke - Zeitgenössische Blasmusik mit modernen Elementen aus Swing und Jazz - Ausschnitte aus Operette, Oper und Klassik - Kirchenmusik und Konzertmessen Bisherige musikalische Höhepunkte: - 15 Frühjahrskonzerte - Auftritt des Klarinettenquartetts des Blasorchesters als Kammermusik-Sieger im AUDIMAX/Regensburg - 1. Rang mit Auszeichnung (Mittelstufe) beim Konzertwettspiel 1997 - Auftritte in der Prager Botschaft, in Loudrés (Frankreich) und Furth/Göttweig (Österreich)

Dechový orchestr Furth im Wald

Dechový orchestr je organizován jako spolek. Cíle tohoto spolku jsou: podpora mládeže a péče o kvalitní zábavnou a koncertní hudbu. V posledních letech se s rostoucí kvalitou zvuku tělesa přesunulo těžiště na: - pochodovou hudbu a tradiční koncertní skladby - současnou dechovou hudbu s moderními prvky swingu a jazzu - úryvky z operet, oper a klasické hudby - chrámovou hudbu a koncertní mše Dosavadní hudební vrcholy: - 15 jarních koncertů - vystoupení klarinetového kvartetu dechového orchestru jako vítěze v oblasti komorní hudby v AUDIMAX /Řezno - 1. místo s vyznamenáním (střední stupeň) při koncertní soutěži 1997 - vystoupení na pražském velvyslanectví, v Loudres (Francie) a Furth/Göttweig (Rakousko)
Rendert Time: 0,174 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB