Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Die 6 Lustigen Fünf 
  • 6 veselých pět 
  •  
  • Am Pfaffensteiner Hang 4 
  • 93059 Regensburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Die 6 Lustigen Fünf

Im Sommer 1996 trafen sich Daniel Reisinger und Bernhard Deml zu einer kleinen Bierprobe. Es dauerte nicht lange und den Beiden schwirrte nach einer gewissen Zeit der Gedanke durch den Kopf, eine kleine "Kapelle" zu gründen. Das war die Geburtsstunde der "6 lustigen Fünf"! Somit wurde mit einer Fünf-Mannbesetzung begonnen, die im Laufe der Zeit zur heutigen neunköpfigen Besetzung heranwuchs (der weibliche Anteil wurde sehr in Anspruch genommen!). Nach den Erfolgen bei diversen Festivitäten kristallisierte sich heraus, dass die Idee der beiden Biertrinker gar nicht dumm war. Diese Erfolge äußerten sich z.B. durch den Gewinn beim BlueNoteFestival 1997, aber auch durch Auftritte bis über die Grenzen Bayerns hinaus. Trotzdem bleibt die Kapelle bodenständig, wie es die traditionelle Volksmusik verlangt und gibt bei den Festen alles zum Besten. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage!

6 veselých pět

V létě 1996 se setkali Daniel Reisinger a Bernhard Deml na malé ochutnávce piva. Netrvalo dlouho a oběma se po určité době rojily v hlavě myšlenky na založení malé "kapely". To byla hodina zrodu "6 zábavných Pět"! Tak se začalo s pětičlenným obsazením, které narostlo během času do současného devítičlenného obsazení (ženská část byla velmi využívána). Po úspěších na různých slavnostních příležitostech se z toho vykrystalizovalo, že myšlenky obou pijáků piva nebyly vůbec hloupé. Tyto úspěchy se projevily např. získáním ceny na BlueNoteFestival v roce 1997, ale také vystoupeními i za hranicemi Bavorska. Přesto zůstává kapela zakořeněná v rodné půdě, jak to vyžaduje tradiční lidová hudba a odevzdává při oslavách to nejlepší. Další informace najdete na domovské internetové stránce!
Rendert Time: 0,366 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB