Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Veverka, Přemysl - Schriftsteller, Publizist 
  • Veverka, Přemysl - spisovatel, publicista 
  •  
  • Kpt. Jaroše 2382 
  • 390 03 Tábor 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Veverka, Přemysl - Schriftsteller, Publizist

Přemysl Veverka hat das Studium an der Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität in Prag absolviert. Danach arbeitete er als Zeitschriften- und Verlagsredakteur, er ist auch als TV-Dramaturg bekannt. Er schuf die Konzeption der Monatzeischrift Umění a byznys (Kunst und Business), zur Zeit widmet er sich den zeitschriftlichen und publizistischen Tätigkeiten. Als Buchautor debütierte er im Jahr 1974 im Verlag Mladá Fronta mit der Novelle Modré světlo (Blaues Licht). Danach erschienen weitere seine Bücher: Místo pro tři, Všechny plachty na vodu, Síla paměti, "Ani abbé, ani modrý", Smrt v parlamentu. Er ist Autor von 11 prosaistischen Büchern (Belletrie und Faktenliteratur) und Hunderten von publizistischen Materialien. Als Autor interessiert er sich für Historie, Literarhistorie, Architektur und Geländekunde. Er hat über 40 Jahre Redaktionpraxis hinter sich. Er ist Mitglied folgender Literarvereine: Schriftstellergemeinde Prag, Klub von Autoren der Faktenliteratur (Prag) und Südböhmischer Klub der Schriftstellergemeinde (České Budějovice). Im Jahr 2008 wurde sein bis jetzt letztes Buch "Jak se chodí do Lidic" (Wie man nach Lidice geht) herausgegeben.

Veverka, Přemysl - spisovatel, publicista

Přemysl Veverka vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Poté pracoval jako časopisecký a nakladatelský redaktor, známe ho i jako televizního dramaturga. Vytvořil koncepci měsíčníku Umění a byznys, v současnosti se věnuje časopisecké a publicistické činnosti. Knižně debutoval v roce 1974 v Mladé Frontě s novelou Modré světlo. Poté vyšly další jeho knihy: Místo pro tři, Všechny plachty na vodu, Síla paměti, "Ani abbé, ani modrý", Smrt v parlamentu. Je autorem 11 prozaických knih (beletrie a literatura faktu) a stovek publicistických materiálů. Autorsky se zajímá o historii, literární historii, architekturu a místopis. Má více než čtyřicetiletou redakční praxi. Je členem těchto literárních sdružení: Obec spisovatelů Praha, Klub autorů literatury faktu (Praha) a Jihočeského klubu Obce spisovatelů (České Budějovice). V roce 2008 vyšla zatím jeho poslední kniha "Jak se chodí do Lidic".

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,201 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB