Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Šindelář, Vladimír - Schriftsteller 
  • Šindelář, Vladimír - spisovatel 
  •  
  • Klášterní 563 
  • 399 01 Milevsko 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Šindelář, Vladimír - Schriftsteller

Der Schriftsteller Vladimír Šindelář wurde im Jahre 1959 in Písek geboren, zurzeit lebt er und arbeitet in Milevsko. Ursprünglich erlernte er den Typografen-Beruf und seit 2004 ist er Direktor des Museums in Milevsko. Seine Fachkenntnisse hat er durch das Studium an der Mittelschule für Büchereiwesen in Brünn vertieft. In den 80. Jahren begann er sich mit Geschichte der Henker und Hinrichtungen, des peinlichen Rechtes und alter Justiz zu beschäftigen. Im Rahmen seiner Museums-Tätigkeit macht er in der ganzen südböhmischen Region Vorlesungen zu historischen Themen: Geschichte der Henker und Hinrichtungen, alte Kriegskunst, Geschichte der Bekleidung oder Tafeln- und Kochgeschichte. Zum Publizieren hat er anfangs der 80. Jahre begonnen, zuerst in der regionalen Presse, später sind seine Artikel über Waffen auch in landesweiten Fachzeitschriften erschienen. In der letzten Zeit z.B. im Magazin 21. Jahrhundert und in der Zeitschrift Polizist. Von den Zeitungsveröffentlichungen war nur ein Schrittchen zur ersten Publikation. Im September 2006 wurde ihm für sein Buch "Durch Schlachtfelder Südböhmens" der internationale E.E.Kisch-Preis (der für sog. Literatur der Fakten erteilt wird), verliehen. Herausgegebene Bücher: 1994 - Der südböhmische Pitaval 1994 - Fechter, Schläger, Duellante, 1997 - Der Weg zum Hinrichtungsplatz, 2001 - Erlebnisse unter Galgen, 2003 – Kriminelle Geschichten von Tábor, 2004 - Erinnerungen des Prager Henkers, 2004 - Das große Buch von Zweikämpfen und Duellanten, 2005 - Durch Schlachtfelder Südböhmens, 2006 – Kriminelle Geschichten aus der Region Prácheňsko, 2006 - Sohn des Prager Henkers.

Šindelář, Vladimír - spisovatel

Spisovatel Vladimír Šindelář se narodil v roce 1959 v Písku, v současné době žije a pracuje v Milevsku. Původně se vyučil typografem a od roku 2004 pracuje jako ředitel v Milevském muzeu. Odborné znalosti si prohloubil studiem Střední knihovnické školy v Brně. V osmdesátých letech se začal zabývat dějinami katů a poprav, hrdelního práva a staré justice. V rámci své muzejní činnosti koná po celém jihočeském regionu přednášky na historická témata: dějiny katů a poprav, staré válečnictví, dějiny odívání nebo historie stolování a vaření. Publikovat začal počátkem osmdesátých let, nejprve v regionálním tisku, později se jeho články o zbraních začaly objevovat i v celostátních odborných časopisech. V poslední době např. v magazínu 21. století a v časopise Policista. Od novinových článků byl už jen krůček k první vydané publikaci. V září 2006 převzal za svou knihu "Po bitevních polích jižních Čech" mezinárodní cenu E. E. Kische, udělovanou za literaturu faktu. Vydané knihy: 1994 - Jihočeský pitaval, 1994 - Šermíři, rváči, duelanti, 1997 - Cesta na popraviště, 2001 - Příběhy zpod šibenice, 2003 - Hrdelní příběhy táborské, 2004 - Paměti pražského kata, 2004 - Velká kniha soubojů a duelantů, 2005 - Po bitevních polích jižních Čech, 2006 - Hrdelní příběhy z Prácheňska, 2006 - Syn pražského kata.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,167 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB