Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Haus der Kultur Ostrov 
  • Dům kultury Ostrov 
  •  
  • Mírové náměstí 733 
  • 363 01 Ostrov 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Haus der Kultur Ostrov

Das Haus der Kultur Ostrov, eine bezuschusste Organisation der Stadt Ostrov, veranstaltet und organisiert Kulturaktionen, wie z.B. das Ota Hofman Kinderfilm- und Fernsehfestival. Darüber hinaus befasst es sich mit zusätzlichen Tätigkeiten wie der Saalvermietung.

Im Haus der Kultur Ostrov gibt es: das Städtische Informationszentrum, einen Theatersaal, einen Gesellschaftssaal (Ballsaal), ein Kino-Café (Digitalkino), einen Diskoklub (DJs und Veranstaltungen für SeniorInnen), ein Schulungszentrum u.v.m. Im Haus der Kultur haben darüber hinaus einige Organisationen ihren Sitz (Videoverleih, städtisches Kabelfernsehen). Das Haus der Kultur Ostrov betreibt das Klosterareal Heiliger Kreis in Ostrov und das alte Rathaus.

Veranstaltungen: Ota Hofman Kinderfilm- und Fernsehfestival
Vorführung von Film- und Fernsehproduktionen für Kinder und Jugendliche, in dessen Verlauf die Kinder selbst aktiv teilnehmen können, Wettbewerbsvorführungen von Filmen und TV-Inszenierungen, Ausstellungen, Gespräche, Vorführung von unvergesslichen Leinwandtiteln außerhalb des Wettbewerbs, Karnevals, Unterhaltungsnachmittage, Filmworkshops u.v.m.

Dům kultury Ostrov

Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace Města Ostrov, pořádá a organizuje kulturní akce. Zajišťuje Dětský a filmový festival Oty Hofmana. Věnuje se také doplňkové činnosti jako je pronajímání sálu.

V DK Ostrov je: Městské informační centrum, divadení sál, společenský sál (plesy), kinokavárna (digitální kino), Disco klub (DJ´s i akce pro seniory), školící centrum ad. V DK sídlí další řada organizací (videopůjčovna, kabelová městská televize). DK Ostrov řídí provoz klášterního areálu v Ostrově „Posvátný okrsek“ a Staré radnice.

Pořádá: Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana Přehlídka filmové a televizní tvorby pro děti a mládež, na jejímž průběhu se samy děti aktivně podílejí, soutěžní projekce filmů a televizních inscenací, výstavy, besedy, mimosoutěžní promítání nezapomenutelných titulů filmového plátna, karnevaly, zábavná odpoledne, filmová dílna ad.
Rendert Time: 0,169 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB