Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Havlík, Karel PhDr. ( Autor und Publizist ) 
 • Havlík, Karel PhDr. 
 •  
 • Svrčovec 36 
 • 339 01 Klatovy 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Karel Havlík
 •  
 • Tel. +420 376 317 170
 • Mobil +420 602 820 877
 • eMail havlík@agakcent.cz

Info • Info

Havlík, Karel PhDr. ( Autor und Publizist )

Der Publizist und Psychologe PhDr. Karel Havlík wurde 1937 in Pilsen geboren. In der Vergangenheit arbeitete er in der Kreiszeitung und beschäftigte sich mit der Problematik der Psychologie und Mediensoziologie. In den Fachbereichen Arbeitspsychologie, besonders in der klinischen, forensischen und der Verkehrspsychologie, hat er eine fünfunddreißigjährige Praxis. Er publizierte wissenschaftliche Forschungsstudien und Fachartikel in der Tschechoslowakischen Psychologie, Tschechoslowakischen Psychiatrie, Psychologie in der ökonomischen Praxis, dem Praktischen Arzt, Eisenbahngesundheitswesen, der Psychologie heute, dem Personal u.a. Er schrieb über drei Tausend Artikel, Reportagen, Kommentare und Gespräche für Medien. Er ist Autor von Psychofragebogen aus dem Bereich der Arbeitspsychologie. 2002 erhielt er den ersten Lokalen Zeitungspreis, der ihm von der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Prager Zeitung erteilt wurde. Er ist auch als externer Redakteur des Portals www.sumavanet.cz tätig. Publikationen: 1984 - Psychologie des Schülerjudo, 1992 – Psychoanalyse eines Verbrechens, 1999 - Dialog mit einem Zauberer – der Maler Jan Funer mit den Augen eines Psychologen, 2002 – Wie sollte man mit Medien kommunizieren und sich überzeugend präsentieren, 2003 - Psychologie in Diensten der Personalisten, 2004 - Rorschachs Minipraktikum – ein Lehrbuch für Arbeitspsychologen, 2005 - Psychologie für Fahrer – ein Sammelwerk im Bereich der Verkehrspsychologie, 2005 – Schicksalhafte Treffen im Böhmerwald.

Havlík, Karel PhDr.

Publicista a psycholog PhDr. Karel Havlík se narodil v roce 1937 v Plzni. V minulosti pracoval v krajských novinách a zabýval se problematikou psychologie a sociologie médií. V oborech psychologie práce, zejména dopravní, klinické i forénzní, má pětatřicetiletou praxi. Publikoval vědecko - výzkumné studie a odborné stati v Československé psychologii, Československé psychiatrii, Psychologii v ekonomické praxi, Praktickém lékaři, Železničním zdravotnictví, Psychologii dnes, Personálu aj. Napsal přes tři tisíce článků, reportáží, komentářů a rozhovorů pro média. Je autorem psychodotazníků z oblasti psychologie práce. V roce 2002 získal první Lokální novinářskou cenu, která mu byla udělena od Konrad-Adenauer-Stiftung a Prager Zeitung. Působí také jako externí redaktor portálu "www.sumavanet.cz". Publikace: 1984 - Psychologie žákovského juda, 1992 - Psychoanalýza zločinu, 1999 - Dialog s čarodějem - malíř Jan Funer očima psychologa, 2002 - Jak komunikovat s médii a jak se přesvědčivě prezentovat, 2003 - Psychologie ve službách personalistů, 2004 - Rorschachovské minipraktikum - učebnice pro psychology práce, 2005 - Psychologie pro řidiče - souborné dílo v oboru dopravní psychologie, 2005 - Osudná setkávání na Šumavě.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,169 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB