Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Dubnička, Vilém  
  • Dubnička, Vilém 
  •  
  • Guldenerova 37 
  • 326 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Dubnička, Vilém

Vilém Dubnička, geboren am 21.11.1976, studierte an der Handelsakademie in Valašské Meziříčí und sein Studium setzte er an der Prager Theaterakademie der musischen Künste (Fachrichtung Schauspielerei) fort. Er absolvierte das Studium im Jahr 2000 mit der Rolle von Hamlet in der sog. "Piratenversion", auch als "Kleiner Hamlet" genannt. Seit dem gleichen Jahr ist er Mitglied des Schauspielensembles vom Theater J.K.Tyl in Pilsen. Als Regisseur arbeitet er mit dem Bürgerverein Pilsener nicht professionelle Bühne, deren heimische Bühne im Theater Dialog ist.

Gelegentlich führt er Regie von Inszenierungen im Theater J.K.Tyl. Im Westböhmischen Theater Cheb war er Autor und Regisseur der Inszenierung "Mit den Fersen zur Explosion, oder The Last Atom Hero". Im Jahr 2008 gründete er zusammen mit Freunden, Marcela Mašínová und dem Bürgerverein PaNaMo das Festival "Der Theatersommer unter dem Pilsener Himmel". Neben der Schauspielerei und Regie arbeitet er als Texter mit dem vokalen Quintett Hlasoplet zusammen, mit der Gruppe Schwarzes Licht und mit Zdeněk Lahoda schafft er Lieder für Kinder, er tritt mit der Steppgruppe Four Taps auf, moderiert gesellschaftliche und kulturelle Veranstaltungen. Im Jahr 2009 gründete er die Kunstagentur TranspART.

Dubnička, Vilém

Vilém Dubnička se narodil 21. 11. 1976. Vystudoval Obchodní akademii ve Valašském Meziříčí, na kterou logicky navázal studiem činoherního herectví na pražské DAMU. Absolvoval v roce 2000 roli Hamleta v tzv. "Pirátské verzi" též zvané "Malý Hamlet". Od téhož roku je členem činohry Divadla J.K. Tyla v Plzni, kde působí jako herec. Jako režisér spolupracuje s občanským sdružením Plzeňská neprofesionálné scéna, která má domovskou scénu v Divadle Dialog.

Příležitostně též režíruje inscenace v klubu Divadla J.K. Tyla. V Západočeském divadle Cheb byl autorem a režisérem inscenace "Patama k výbuchu aneb The Last Atom Hero". V roce 2008 spolu s přáteli, Marcelou Mašínovou a občanským sdružením PaNaMo založil festival "Divadelní léto pod plzeňským nebem". Mimo herectví a režii spolupracuje jako textař s vokálním kvintetem Hlasoplet, skupinou Černý světlo a se Zdeňkem Lahodou tvoří písně pro děti, vystupuje se stepařskou skupinou Four Taps, moderuje společenské a kulturní akce. V roce 2009 založil uměleckou agenturu TranspART.
Rendert Time: 0,179 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB