Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Doc. PhDr. Bohumil Jirasek, CSc. 
  • Doc. PhDr. Bohumil Jirásek, CSc. 
  •  
  • Veleslavínova 42 
  • 326 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Doc. PhDr. Bohumil Jirasek, CSc.

Doc. PhDr. Bohumil Jirasek, CSc. wurde 1931 in Plzen geboren. Nach dem Studium am Gymnasium absolvierte er die Philosophische Fakultät der Karlsuniversität, Fach Tschechische Sprache und Literatur. Im Jahre 1986 erhielt er den Titel Dozent im Fach Tschechische Literatur. Zur Zeit wirkt er als Pädagoge an der Pädagogischen Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen. Sein Fachgebiet ist: Literatur des 20. Jhs., Analyse und Interpretation der literarischen Fassungen. Seine Publikationstätigkeit orientiert sich vor allem auf Einträge in die Monatsschrift Plzensky literarni zivot, auf Rezensionen der literarischen Werke und auf Referate über Literatur.

Publikationstätigkeit: 1998 - Kalamar plzensky, Pro Libris, Plzen, 1998 - Souboje s Apollonem. Antologie plzenske umelecke kritiky, 2000 - Literatura v diskusi (Mitverfasser), H+H, Praha, 2000 - Plzenské fejetony Perseus, Plzen, 2002 - Mezi slovy, obrazy a hudbou, 2003 - Postmodernismus jako nove hledani smyslu umeni v zivote a smyslu zivota v realite, Pro libris, Plzen, 2002-2005 - Einträge in Zeitschrift Plzensky literarní zivot.

Doc. PhDr. Bohumil Jirásek, CSc.

Doc. PhDr. Bohumil Jirásek, CSc. se narodil v roce 1931 v Plzni a po studiích na gymnáziu absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor český jazyk a literatura. V roce 1986 získal titul docenta v oboru česká literatura. V současné době působí jako pedagog na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Jeho odbornou specializací je: Literatura 20. století, Analýza a interpretace literárních textů. Jeho publicistická činnost se zaměřuje především na psaní příspěvků do měsíčníku Plzeňský literární život, psaní recenzí literárních děl a referátů orientovaných na literaturu.

Publikační činnost: 1998 - Kalamář plzeňský, Pro Libris, Plzeň, 1998 - Souboje s Apollónem. Antologie plzeňské umělecké kritiky, 2000 - Literatura v diskusi (spoluautor), H+H, Praha, 2000 - Plzeňské fejetony Perseus, Plzeň, 2002 - Mezi slovy, obrazy a hudbou, 2003 - Postmodernismus jako nové hledání smyslu umění v životě a smyslu života v realitě, Pro libris, Plzeň, 2002-2005 - Příspěvky v časopise Plzeňský literární život.
Rendert Time: 0,158 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB