Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Ason Club - Literaturclub 
  • Ason Klub - literární klub 
  •  
  • ul. Bedřicha Smetany 13 (ústřední knihovna pro děti a mládež) 
  • 305 94 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Ason Club - Literaturclub

Der Club Ason vereint junge Anfängerautoren und Literaturinteressierte. Die Leitung liegt in den Händen von Helena Šlesingerová. Der Ason Club bietet fachliche Beratung, dient als Kontaktbörse mit Schriftstellern und Literarkritikern. Weiter informiert der Club über interessante Neuigkeiten der Literatur, über Publikationsmöglichkeiten, über literarische Wettbewerbe und über die Möglichkeit der aktiven Teilnahme an der Vorbereitung von Autorenabenden und über Lesungen und Exkursionen. Der Club gibt die Zeitschrift "Listy Ason klubu" (Blätter des Ason Clubs) und sog. "Malé knížky Ason klubu" (Kleine Bücher des Ason Clubs) heraus. In Zusammenarbeit mit dem Gymnasium am Nikolausplatz (Mikulášské náměstí) veranstaltet.

Der Club Ason jährlich einen literarischen Wettbewerb für Schüler der westböhmischen Mittelschulen. Interessenten, die dem Club beitreten möchten, können sich direkt beim Clubleiter oder in der Zentralbibliothek für Kinder und Jugendliche melden.

Ason Klub - literární klub

Klub sdružuje mladé začínající autory a aktivní zájemce o literaturu. Vede ho Mgr. Helena Šlesingerová. Ason klub nabízí odborné konzultace, informace o zajímavých novinkách, zprostředkování kontaktu se spisovateli i literárními kritiky, informace o publikačních možnostech, literárních soutěžích, možnostech aktivní účasti na přípravě autorských večerů, přednášek a exkurzí.

Klub vydává Listy Ason klubu a takzvané Malé knížky Ason klubu. Ve spolupráci s Gymnáziem na Mikulášském náměstí pořádá každoročně Literární soutěž studentů západočeských středních škol. Zájemci o členství v klubu se mohou přihlásit přímo u vedoucí klubu nebo v Ústřední knihovně pro děti a mládež.
Rendert Time: 0,184 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB