Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Sýkora, Ladislav 
  • Sýkora, Ladislav 
  •  
  • Dešenice 2 
  • 34022 Nýrsko 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Sýkora, Ladislav

Ladislav Sýkora wurde 1964 in Pilsen geboren, wo er in den 80er Jahren Gestaltungskurse besuchte, aber hauptberuflich als Installateur und Heizer arbeitete. Seit 1992 lebt er in dem ehemaligen Pfarrhaus in Dešenice im Böhmerwald und ist als Verwalter in der Galerie Klenová angestellt. Gerade der Böhmerwald bildet zusammen mit seiner Familie die Inspiration für die Gestalt seiner Bilder. Ende der 80er Jahre entdeckte er die Linolschnitttechnik. Anfangs handelte es sich um schwarz-weiße und kleine Formate, in den letzten zehn Jahren arbeitete er auch mit farbigen Passformen. Mit dem Erwerb einer graphischen Druckpresse haben sich die Maße seiner Arbeiten bis auf das Forma A 1 vergrößert. Zurzeit kombiniert er in größeren Formaten Linolschnitte mit Monotypen und in kleineren Formaten hält er an der Technik des farbigen Passdrucks fest. Seine Graphiken erinnern an Aufnahmen aus dem Familienalbum oder an Märchen ohne Worte. Unterhalb der farbigen Oberflächen seiner Bildergeschichten lässt sich aber auch ein tieferer Sinn finden. Neben Teilnahmen an gemeinsamen Ausstellungen hatte der Künstler seit 1992 auch ca. zwanzig eigene Ausstellungen.

Sýkora, Ladislav

Ladislav Sýkora se narodil roku 1964 v Plzni, kde v osmdesátých letech navštěvoval výtvarné kurzy a pracoval jako instalatér a topič. Od roku 1992 žije na bývalé faře v Dešenicích na Šumavě a je zaměstnán v Galerii Klenová jako správce. Právě šumavský venkov spolu s rodinou tvoří výchozí opěrné body pro podobu jeho obrazů. Koncem 80. let pro sebe objevil techniku linorytu. Zpočátku šlo o černobílé a drobné formáty, v posledních deseti letech začal pracovat s barevnými soutisky, po získání grafického lisu zvětšil rozměry svých prací až na formát A1. V současné době ve větších formátech kombinuje linoryt s monotypem, v menších formátech pak zachovává techniku barevného soutisku. Autorovy grafiky připomínají záběry z rodinného alba nebo pohádky vyprávěné beze slov. Pod rozverně barevným povrchem Sýkorových obrazových příběhů však lze nalézt i hlubší obsahy. Kromě účasti na společných výstavách měl autor od roku 1992 asi dvacet samostatných výstav.
Rendert Time: 0,155 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB