Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Schel, Petr - Bildhauer 
  • Schel, Petr - sochař 
  •  
  • Žižkova 2 
  • 370 01 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Schel, Petr - Bildhauer

Petr Schel ist 1972 in Budweis geboren. Er studierte Steinbildhauerei an der Kunst-Industriefachschule Hl. Agnes in Český Krumlov (Krumau), danach war er im Atelier des Krumauer Bildhauers Miroslav Páral tätig, wo er als sein Assistent bei der Realisation von manchen Plastiken und bei der Organisation der internationalen Ausstellungen von Keramikdesign auf dem Schloss Český Krumlov mitgeholfen hat. Zurzeit widmet er sich der freien Schaffung, stellt in Tschechien, aber auch im Ausland, besonders in Frankreich und Deutschland aus. Er schafft bei hohen Temperaturen ausgebrannte, Tonplastiken was ihre dauerhafte Aufstellung auch im Exterieur ermöglicht. Realisation: - Skulpturendekoration der Terrasse der Firma Štrob, České Budějovice, - Büste von Ema Destinnova, České Budějovice, - Reliefs Bei Hl. Joseph, České Budějovice.

Schel, Petr - sochař

Petr Schel se narodil v roce 1972 v Českých Budějovicích. Vystudoval obor kamenosochařství na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky v Českém Krumlově, poté působil v ateliéru českokrumlovského sochaře Miroslava Párala, kde jako asistent pomáhal při realizaci řady plastik a při organizování Mezinárodních výstav keramického designu na zámku Český Krumlov. V současnosti se věnuje volné tvorbě, vystavuje v ČR i v zahraničí, zejména ve Francii a Německu. Vytváří hliněné sochy vypalované při vysokých teplotách, což umožňuje jejich trvalé umístění i v exteriéru. Realizace: - sochařská výzdoba terasy firmy Štrob, České Budějovice, - busta Emy Destinnové, České Budějovice, - reliéfy U sv. Josefa, České Budějovice).

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,172 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB