Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Růžek, Petr 
  • Růžek, Petr 
  •  
  • Baarova 7 
  • 301 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Růžek, Petr

Petr Růžek wurde im Jahr 1978 geboren. Als aktiver Musikant vertrieb er sich bei Veranstaltungen die Zeit mit Reportagen und Momentaufnahmen aus Musikfestivals und Klubs. Später, als bereits professioneller Grafiker, kam er zum Fotografieren der Werbefotos von verschiedenen Produkten, Firmenpräsentationen, Katalogumschläge, Veranstaltungsplakate u.ä. Von dort war nur ein Schritt zu Bildaufnahmen von Menschen auf künstlerische Art von einfachen zivilen Portraits, über überwiegend schwarz-weiße Akten bis zur Modell-Fotografie. Seine Werke können Sie sich nicht nur auf seinen Internetseiten, sondern z.B. auf Ausstellungen von Pilsener Fotoklub, dessen Mitglied er ist, anschauen.

Růžek, Petr

Petr Růžek se narodil v roce 1978, jako aktivní muzikant si na akcích krátil volný čas reportážemi a momentkami z hudebních festivalů a klubů. Později už coby profesionální grafik přešel k focení reklamních fotografií pro prodej různých výrobků, propagaci firem, fotografií obálek katalogů, upoutávky na akce apod. Odtud byl již jen krůček k zobrazování lidí uměleckým způsobem, počínaje jednoduchými civilními portréty přes převážně černobílé akty a modelingovou fotografií konče. Jeho díla můžete vidět nejen na jeho webových stránkách, ale i např. na výstavách v rámci plzeňského Fotoklubu, jehož je členem.
Rendert Time: 0,169 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB