Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Ret, Jaroslav 
  • Ret, Jaroslav 
  •  
  • Sokolovská 68 
  • 301 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Ret, Jaroslav

Jaroslav Ret wurde 1977 geboren und lebt in Pilsen. Das Fotografieren ist für ihn Symbol einer nie endenden Spielerei. Er arbeitet mit klassischen Apparaten, bei denen der Fotograf selbst die Blende, Belichtungszeit, Brennweite usw. festlegen und dadurch am besten das Ergebnis und die Qualität der Aufnahme beeinflussen kann. Seine Lieblingsmarke wurde NIKON FM 2, eine mechanische Spiegelrelexkamera, NIKON FE und NIKON F3, beide Halbautomaten. Der Fotograf bemüht sich, seine Bilder selbst zu entwickeln und bewältigt erfolgreich auch größere Formate.

In einem Wettbewerb, den KS Esprit initiiert hat, präsentierte er vorwiegend Makroaufnahmen, Natur- und Portätaufnahmen. Neben dem erwähnten Wettbewerb nahm er auch an anderen Aktionen und Wettbewerben für Amateure teil und so können wir seine Werke z.B. in Zeitschriften wie Photolife oder Fotografie magazin - Top foto finden, wo er bestimmt nicht in der Reihe anderer Fotoamateuren untergeht.

Ret, Jaroslav

Jaroslav Ret se narodil v roce 1977 a žije v Plzni. Fotografování bere jako symbol nikdy nekončící hravosti. Pracuje s klasickými aparáty, kde fotograf sám určí clonu, čas, ohniskovou vzdálenost atd., a tím může nejlépe ovlivnit výsledek i kvalitu snímku. Jeho oblíbenou značkou se stal NIKON FM 2, což je mechanická zrcadlovka, NIKON FE a NIKON F3, oba poloautomaty. Autor se snaží snímky vyvolávat sám a úspěšně zvládá také větší formáty.

V soutěži, kterou inicioval KS Esprit, se prezentoval hlavně makrofotografií, přírodou a portréty. Kromě již zmíněné fotosoutěže se účastní i jiných akcí a dalších soutěží pro amatéry, a tak nalezneme jeho práce např. v časopisech typu Photolife a Fotografie magazín - Top foto, kde rozhodně "nezapadne" mezi ostatními fotografy amatéry.
Rendert Time: 0,172 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB