Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Pavlovský, Pavel  
  • Pavlovský, Pavel 
  •  
  •  
  • 323 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Pavlovský, Pavel

Pavel Pavlovsky wurde im Jahre 1944 geboren. Nach dem Abschluss seines schauspielerischen Studiums an der DAMU (Theaterakademie der musischen Künste) wurde das Theater J.K.Tyl in Pilsen zu seiner Heimatbühne. Pavel Pavlosky stand auch auf den Prager Bühnen "Divadlo za branou" und "Realistické divadlo". Er arbeitet mit dem Rundfunk zusammen und spielte in folgenden Filmen mit: Alle guten Landsleute, Omaneto, Paragraph, Lebensstunde und Berührung eines Schmetterlings. Im J.K.Tyl Theater wirkte er bei folgende Vorstellungen mit: Unsere Wichtigtuer, Onkel Vanja, Königin Margot, Cyrano aus Bergeraq und bei vielen anderen.

Pavlovský, Pavel

Pavel Pavlovský se narodil v roce 1944. Od ukončení hereckých studií na DAMU se jeho domovskou scénou stalo Divadlo J.K.Tyla v Plzni. Působil také na pražských scénách: Divadlo za branou, Realistické divadlo. Pravidelně spolupracuje s rozhlasem, ve filmu se objevil např. ve filmech: Všichni dobří rodáci, omaneto, Paragraf, Hodina života, Dotek motýla. V Divadle J.K.Tyla účinkoval např. v představeních: Naši Furianti, Strýček Váňa, Královna Margot, Cyrana z Bergeragu a mnohá další.
Rendert Time: 0,159 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB