Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Pavlík, Vavřinec Vít - Maler 
  • Pavlík, Vavřinec Vít - malíř 
  •  
  • 5. května 150 
  • 384 51 Volary 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Pavlík, Vavřinec Vít - Maler

Der Maler Vít Vavřinec Pavlík wurde 1976 in Volary geboren, wo er auch lebt und arbeitet. Im Jahre 1999 absolvierte er die Südböhmische Universität in Budweis (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), Fach Pädagogik für Kunstschulen. Im selben Jahr wurde er in die Union der bildenden Künstler der Region Südböhmen (Asociace jihočeských výtvarníků) aufgenommen. Die Malerei, auch in monumentalen Formaten, stellt den Schwerpunkt seines Werkes dar. Der junge Künstler stellte sich 1999 mit dem Bilderzyklus Böhmerwald I - V. (Šumava I - V.) vor. Die Kompositionbasis der einzelnen Bilder durchdringen einander in kalter Farbigkeit (von der grauen Farbe über Graugrün und Blau bis zum Schwarz). Scherben der Erinnerungen oder Scherben der persönlichen und auch öffentlichen Orte als historische oder gegenwärtige Attribute des Böhmerwalds werden kaleidoskopartig in bunter Farbigkeit aneinandergereiht.

Pavlík, Vavřinec Vít - malíř

Malíř Vít Vavřinec Pavlík se narodil v roce 1976 ve Volarech, kde žije a tvoří. V roce 1999 absolvoval Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích obor učitelství pro umělecké školy. Téhož roku přijat do profesionálního sdružení výtvarných umělců Asociace jihočeských výtvarníků. Těžištěm jeho výtvarné činnosti je kresba a monumentální malba. Mladý umělec se v roce 1999 představil cyklem obrazů Šumava I - V. Základem kompozice jednotlivých obrazů cyklu jsou vzájemně se prostupující plošné plány ve studené barevnosti (od šedé přes šedozelenou a modrou k černé). Na nich jsou v pestré barevnosti kaleidoskopicky zachyceny střípky vzpomínek či míst osobních i veřejných jako historické či současné atributy Šumavy.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,162 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB