Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Korčáková, Iva - Malerin 
  • Korčáková, Iva - malířka 
  •  
  • Mládežnická 876/2 
  • 360 05 Karlovy Vary 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Korčáková, Iva - Malerin

Iva Korčáková wurde im Jahr 1955 geboren. Seit 1974 beschäftigt sie sich mit bildender Kunst und arbeitet als Dekorateurin und Designerin. Seit 1987 ist sie Mitglied der Schutzorganisation der Autoren beim Tschechischen Fond der bildenden Künste in Prag, was ihr die Möglichkeit gibt, Ausstellungen im In- und Ausland zu veranstalten. Bereits ihr ganzes Leben lang widmet sie sich der Malerei und dem Zeichnen. Sie malt Bilder nach konkreten Wünschen und Ansprüchen für Kunden, nicht nur in der Tschechischen Republik, sondern auch im Ausland (Deutschland, England, usw.). Die Künstlerin hat das Vermögen sich in moderne Kunst sowie klassische Malerei einzufühlen und sie verfügt außerdem über Kenntnisse in mehreren Malereitechniken. Angebot: - Zeichnung, Grafik, Malerei, - Entwürfe und Dekoration von Innenräumen nach Kundenwunsch, - Bilderausstellung in der Internet-Verkaufsgalerie "TALENT ART" (www.talent.cz), - Eigene Konzepte, Werbung, Einrichtung von Innenräumen z. B. für Schulen, - Entwürfe, Gestaltung von Logos für verschiedene Firmen u.ä.

Korčáková, Iva - malířka

Iva Korčáková se narodila v roce 1955. Výtvarné, aranžérské a designérské činnosti se věnuje od roku 1974. Od roku 1987 je členkou Ochranné organizace autorské při ČFVU-Praha, což jí přináší možnost výstav doma i v zahraničí. Celý život se věnuje malbě a kresbě. Na zakázky vyhotovuje obrazy dle konkrétních přání a požadavků klientů nejen v České republice, ale i v zahraničí (Německo, Anglie atd.) Autorka je schopná se vcítit jak do moderní tvorby, tak i do klasické malby a zároveň disponuje znalostí více malířských technik. Nabídka: - kresba, grafika, malba, - navrhování a výzdoba interiérů dle objednávek, - výstava obrazů na internetové prodejní galerii "TALENT ART" (www.talent.cz), - vlastní koncepce, propagace, realizace interiérů např. pro školy, - návrhy, vyhotovení loga pro různé firmy apod.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,190 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB