Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Krátký, Jindřich - Maler 
  • Krátký, Jindřich - malíř 
  •  
  • Šilhova 755 
  • 388 01 Blatná 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Krátký, Jindřich - Maler

1932 wurde der Maler Jindřich Krátký in Tábor geboren. Er absolvierte sein Studium an einem Gymnasium und studierte seit 1951 die Fachrichtung "Bildende Erziehung" an der Pädagogischen Fakultät der Karlsuniversität in Prag. Seine Professoren waren Cyril Bouda, Karel Lidicky und Martin Salcmann. Bis zum Jahr 1983 war Jindřich Krátký als Pädagoge tätig, seit 1984 widmet er sich professionell der bildenden Kunst. Unter dem Einfluss seines Lehrers Martin Salcmann´entwickelte sich seine malerische Anschauung in Richtung der enthaltsamer Farbigkeit, des strengen Bildaufbaus bis zum monumentalen Akt. Heute verlagert sich das Schaffen des Autors in den Bereich des bildnerischen Zeichens, der Formabstraktion und ihrer rhythmischen Gliederung. Seine Werke hat er bisher auf über vierzig Ausstellungen im In- und Ausland ausgestellt. Seit 1989 ist er Mitglied der Union der bildenden Künstler der Pilsener Region. Er nahm an einigen internationalen Veranstaltungen teil und befasste sich ebenfalls mit der Gestaltung von Interieurs. Schaffen: abstrakte Malerei, Landschaften, Stilleben und Zeichnungen.

Krátký, Jindřich - malíř

Jindřich Krátký se narodil roku 1932 v Táboře. Po středoškolských studiích na gymnáziu, studoval od roku 1951 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor výtvarná výchova u prof. Cyrila Boudy, Karla Lidického a Martina Salcmana. Do roku 1983 působil jako pedagog a od roku 1984 se výtvarnému umění věnuje profesionálně. Pod vlivem osobnosti svého učitele Martina Salcmana se jeho malířský názor utvářel po linii střídmé barevnosti, přísné výstavby obrazu až monumentálního činu. Dnes se autorova tvorba přesouvá do oblasti výtvarného znaku abstrahování tvarů a jejich rytmického členění. Své práce představil na více než čtyřiceti samostatných výstavách doma i v zahraničí. Od roku 1989 je členem Unie vytvarných umělců plzeňské oblasti. Účastnil se řady mezinárodních výtvarných plenérů. Zabýval se rovněž výtvarnou výzdobou interiérů. Tvorba: abstraktní malby, krajiny, zátiší, kresby.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,239 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB