Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Die Keltische Theatergesellschaft Vousův kmen 
  • Keltská divadelní společnost Vousův kmen 
  •  
  • Olešovice 6 
  • 330 40 Úterý 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Die Keltische Theatergesellschaft Vousův kmen

Der Bürgerverein befasst sich mit der Rekonstruktion des Lebens der Kelten, speziell mit dem Handwerk und der Kriegskunst.

Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit mit Mitarbeitern an Geschichtsinstituten und Mitgliedern anderer Vereine, die sich mit der gleichen oder ähnlicher Thematik befassen. In der Praxis handelt es sich um Vorführungen weniger bekannter oder vergessener Handwerks- und Produktionstechniken, kurze Vorträge über die Kleidung, Gastronomie und Architektur oder über die bedeutenden Persönlichkeiten dieser Zeit.

Außerdem zeigt die Gruppe Vorführungen einzelner Kämpfe und Taktiken, bietet aber auch die Möglichkeit, Waffen und  Rüstungen der Kelten kennen zu lernen und diese sogar selbst auszuprobieren. Zum Programm gehören gespielte Geschichten über die keltische Mythologie und Sagen.

Keltská divadelní společnost Vousův kmen

Naše občanské sdružení se zabývá rekonstrukcí života Keltů a to s důrazem na řemeslnou výrobu a vojenské umění.

To vše vyžaduje úzkou spolupráci s pracovníky historických ústavů i členy jiných sdružení zaměřených na stejnou či podobnou tématiku. V praxi to znamená ukázky málo známých či zapomenutých řemesel a výrobních technologií, krátké přednášky o odívání, gastronomii či architektuře nebo o význačných osobnostech dané doby.

Co se týče vojenského umění, to je zastoupeno nejenom ukázkami samotného boje a taktiky, ale i možností seznámit se se zbraněmi a zbrojí Keltů, i možností si je přímo vyzkoušet. Připravené máme i hrané příběhy z keltské mytologie a bájí.
Rendert Time: 0,188 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB