Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Fleischman, Josef - Maler 
  • Fleischman, Josef - malíř 
  •  
  • Palackého 34 
  • 350 02 Cheb 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Fleischman, Josef - Maler

Der Maler Josef Fleischman machte eine ganze Reihe an Malerseminaren mit, die ihm den Weg der Technik und der Malkunst zeigten. Beeinflusst von den Malern Topinka, Samec, Tázler, Patera und anderen begab er sich auf dem Weg zur abstrakten Malerei, den er auch heute noch beschreitet. Er malt mit Ölfarben auf Leinen. In letzter Zeit sagen ihm große Formate zu. Zu seinen größten Erfolgen zählt auch die Zusammenarbeit mit Denkmalschützern, die sich in den Fassadenfresken des Šlick-Hauses in Eger widerspiegelt. Ausstellungen: 1987 - "Salon" – Kultur- und Entspannungspark J. Fučík, Prag, 1987 – Ascher Kulturzentrum, Asch, 1988 - Junior klub - Eger, 1989 - HDK ROH - Falkenau, 1990 - Museum des Böhmerwaldes, Tachau, 1992 - Galerie Růžový kopeček, Eger, 1996 - Hochspessart, Deutschland, 2002 - Galerie Růžový kopeček, Eger, 2002 - Ascher Kulturzentrum, Asch, 2004 - Galerie Atrium im Hotel Hvězda, Marienbad.

Fleischman, Josef - malíř

Malíř Josef Fleischman prošel celou řadou malířských seminářů, které mu ukázaly cestu v technice a malířském vidění. Pod vedením malířů: Topinky, Samce, Tázlera, Patery aj. se ubíral cestou abstraktní malby, kterou rozvíjí dodnes. Maluje olejovými barvami na plátno. V poslední době mu vyhovují velké formáty. Mezi své větší úspěchy počítá i spolupráci s památkáři, která se promítla do fresek na fasádě Šlikova domu v Chebu. Výstavy: 1987 - "Salon" - Park kultury a oddechu J. Fučíka, Praha, 1987 - Ašské kulturní středisko, Aš, 1988 - Junior klub - Cheb, 1989 - HDK ROH - Sokolov, 1990 - Muzeum Českého lesa, Tachov, 1992 - Galerie Růžový kopeček, Cheb, 1996 - Hochspessart, SRN, 2002 - Galerie Růžový kopeček, Cheb, 2002 - Ašské kulturní středisko, Aš, 2004 - Galerie Atrium v hotelu Hvězda, Mariánské Lázně.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,197 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB