Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Čechura, Milan  
  • Čechura, Milan  
  •  
  • Pod Chalupami 52/25 
  • 326 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Čechura, Milan

Milan Čechura wurde 1949 in Aussig / Ústí nad Labem geboren. Seit seinem 3. Lebensjahr lebt er in Pilsen. Er ist Autor von mehreren Liedtexten, die er in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts zu komponieren begann. Relativ spät, erst im Jahr 2002, widmete er sich dem systematischeren Schreiben. Er ist vor allem ein Prosaschriftsteller. Er veröffentlicht in der Pilsener Tageszeitung, in Publikationen des Ason-Klubs und im literarischen Monatsheft PLŽ.

In der Edition "Kleine Bücher des Ason-Klubs" hat er eine Kollektion von Miniaturen 100x (2004) herausgegeben und hat sich als einer von drei Autoren am Triptychon "Die Verabschiedung" (2005) und am Triptychon "Bilder" (2006) beteiligt. Mit seinen Erzählungen hat er zum Buch "Regenbogenkugeln" (2006), herausgegeben im Verlag Carpe Diem, beigetragen. In diesem Verlag hat er im Jahre 2007 sein eigenes Bücherdebüt unter dem Titel "Familientreiben" herausgegeben. Im Jahre 2008 ist er Mitglied des Schriftstellerverbandes geworden.

Čechura, Milan

Milan Čechura se narodil v roce 1949 v Ústí nad Labem. Od svých tří let žije v Plzni. Je autorem několika desítek písňových textů, které začal skládat v šedesátých letech dvacátého století. Poměrně pozdě, až v roce 2002, se začal věnovat soustavnějšímu psaní. Je především prozaik. Publikuje v Plzeňském deníku, v Listech Ason-klubu a v plzeňském literárním měsíčníku PLŽ. 

V edici Malé knížky Ason- klubu vydal soubor miniatur 100x (2004) a jako jeden ze tří autorů se podílel na triptychu "Rozloučení" (2005) a na triptychu "Obrazy (2006)". Přispěl svými povídkami do knížky "Duhová kulička" (2006), vydané v nakladatelství Carpe diem. Tamtéž vydal v roce 2007 svůj samostatný knižní debut s názvem "Rodinčení". V roce 2008 byl přijat za člena Obce spisovatelů.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB