Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Černý, Josef  
  • Černý, Josef 
  •  
  • U Borského parku 34 
  • 320 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Černý, Josef

Der Maler Jozef Černý ist im Jahre 1943 in Prag geboren. Im Alter von drei Jahren zog er mit seinen Eltern nach Sokolov um, wo die Familie bis 1966 gelebt hat. Ursprünglich erlernte er den Beruf Feinmechaniker. Die Vorliebe für Malerei erhielt Jozef Černý von seinem Vater, der die bildende Kunst sehr bewunderte und versuchte auch selbst zu malen. Jozef Černý lebt und arbeitet zurzeit in Pilsen oder in seinem Landhaus bei Sušice. Seit dem Jahre 1989 ist er Mitglied des Vereins der bildenden Künstler. Seine meistverwendete bildenden Techniken sind Zeichnen, Guache, Acryl. Inspiration findet er vor allem in der Natur.

In seinem Werk dominieren Landschaften und Stillleben - Land, Flüsse, Häfen. Er malt gern stille städtische Ecken sowie auch die lebenslustige Stadt. Der Maler hat bereits über dreißig Ausstellungen hinter sich und seine Werke findet man in privaten Sammlungen nicht nur in der Tschechischen Republik, sondern auch in Deutschland, Frankreich, Schweden, Australien, USA und weiteren Ländern.

Private Studien: 1961-1963 bei dem akademischen Maler František Jelínek, 1970-1973 bei dem akademischen Maler Vladimír Havlice, 1978-1981 Manier unter der Leitung von akademischen Maler Lumír Topinka.

Černý, Josef

Malíř Josef Černý se narodil v roce 1943 v Praze. Jako tříletý se přestěhoval s rodiči do Sokolova, kde žili až do roku 1966. Původním povoláním je jemný mechanik. Zálibu v malování získal p. Černý po otci, který velmi obdivoval výtvarné umění a který se také pokoušel malovat. Pan Černý v současnosti žije a tvoří v Plzni nebo na chalupě na Sušicku. Od roku 1989 je členem sdružení výtvarných umělců. Jeho nejpoužívanějšími výtvarnými technikami jsou kresba, kvaš, akryl. Inspiraci nachází především v přírodě.

V jeho tvorbě převládají krajinomalby a krajinná zákoutí - venkov, řeky, přístavy. Maluje také rád ztichlá městská zákoutí i město kypící životem. Malíř má za sebou přes třicet výstav a jeho díla jsou umístěna v soukromých sbírkách nejen v Česku, ale i v Německu, ve Francii, Švédsku, Austrálii, Spojených Státech a dalších zemích.

Soukromá studia: 1961-1963 u akademického malíře Františka Jelínka, 1970-1973 u akademického malíře Vladimíra Havlice, 1978-1981 Výtvarná škola pod vedením akademického malíře Lumíra Topinky.
Rendert Time: 0,160 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB