Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Buzu, Teodor - akademischer Maler 
  • Buzu, Teodor - akademický malíř 
  •  
  • Kostnická 158 
  • 390 01 Tábor 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Buzu, Teodor - akademischer Maler

Der akademische Maler Teodor Buzu wurde 1960 in Drasliceni in Moldawien geboren. Er studierte am Charkovský kunst-idustriellen Institut (1980 - 1985) beim Prof. O. Veklenek. Er ist Mitglied des Verbands der südböhmischen bildenden Künstler und der bildenden Gruppe Torso aus Prag (Torzo z Prahy). Teodor Buzu bevorzugt bei der Malerei die Verschiedenheiten der chromatischen Harmonien. Er bekennt sich zum freien künstlerischen Ausdruck als Paradox zu den existenziellen Aspekten. Er ist ein bildender Künstler, der zur Fruchtbarkeit der freien Malerei unter dem Einfluss von Escher und Gaudí zurückkehrt.

Es ist die Farbe, die einem zuerst an den Arbeiten des Malers gefangen nimmt. Die Farbe tönt in ihrer elementaren Form. Die breite farbige Skala breitet sich von sanften Lasurtönen bis zu den finsteren Blauen, Blauschwarzen und Braunen aus. Im kombinierten Ölgemälde zeigt sich das Relief des pastosen, temperamentsvollen Ausdrucks vom Maler. Der Maler schöpft thematisch aus der Natur und dem Menschen in der Natur, es reizen ihn die Naturvorgänge. Und so sprechen aus den Bildern Getreidewellen, Wind in den Kronen des Haines, farbige Umwandlungen des Himmelsgewölbes und der Landschaft. Der Künstler stellt in Deutschland, Tschechien, in der Slowakei, in Rumänien, Moldawien, Italien, USA, Bulgarien und Österreich aus.

Buzu, Teodor - akademický malíř

Akademický malíř Teodor Buzu se narodil v roce 1960 v Drasliceni v Moldavsku. Studoval na Charkovském umělecko-průmyslovém institutu (1980 - 1985) u prof. O. Veklenka. Je členem Asociace jihočeských výtvarníků a výtvarné skupiny Torzo z Prahy. Teodor Buzu dává v kresbě přednost různorodosti chromatických harmonií. Vyznává svobodný výtvarný výraz a paradox existenciálních aspektů. Je to výtvarník, který se vrací k plodnosti svobodné malby pod vlivem Eschera a Gaudího.

Na malířových pracích zaujme v první řadě barva, která zaznívá ve své elementární formě. Široká barevná škála od něžných lazurních tónů postupuje často až do temných modří, modročerní a hnědí. V kombinované olejové malbě zaznívá i reliéf pastózního, temperamentního malířského projevu. Tematicky čerpá malíř z přírody a člověka v ní, vzrušují ho naturální děje a pochody. A tak na nás z obrazů promlouvá rozvlněné obilí, vítr v korunách hájů, barevné proměny oblohy i krajiny ... Autor vystavuje v Německu, Čechách, na Slovensku, v Rumunsku, Moldavsku, Itálii, USA, Bulharsku, Rakousku.
Rendert Time: 0,185 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB