Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Burda, Karel ( Fotograf ) 
  • Burda, Karel 
  •  
  • Nám. Svobody 194 
  • 389 01 Vodňany 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Burda, Karel ( Fotograf )

Der Fotograf Karel Burda wurde 1952 in Prachtice geboren, zur Zeit lebt er in Vodňany in Südböhmen. Er absolvierte das Südböhmische Volkskonservatorium bei FAMU Praha, Fach bildende Fotografie bei Prof. Ján Šmok und Prof. Doc. Ing. Vlášek Csc. In der Vergangenheit nahm er an mehr als 120 fotografischen Wettbewerben teil und präsentierte sich an mehr als 80 gemeinsamen und 10 selbständigen Ausstellungen in der Tschechichen Republik und auch im Ausland. Zur Zeit widmet er sich meistens der südböhmischen Landschaft in Farbe, dem Akt, der Atelierfotografie und der schwarz-weißen bildenden Reportage, dem Fototransfer und dem Lifting. Karel Burda bietet seinen Interessenten diese Produkte: Firmenkataloge, Ansichtskarten, adjustierte bildende Fotografien in die Büros, Wohnungen und öffentlichen Innenräume, usw.

Burda, Karel

Fotograf Karel Burda se narodil v roce 1952 v Prachaticích, v současnosti žije v jihočeských Vodňanech. V oboru fotografie vystudoval Jihočeskou Lidovou konzervatoř při FAMU Praha, obor výtvarná fotografie u prof. Jána Šmoka a prof. Doc. Ing. Vláška Csc. V minulosti se zúčastnil více než 120 fotografických soutěží a vystavoval na více než 80 společných a 10 samostatných výstavách v České republice i zahraničí. V současné době se nejvíce věnuje Jihočeské krajině v barvě, aktu, ateliérové fotografii a černobílé výtvarné reportáži, fototransferu a liftinku. Zájemcům nabízí tyto produkty: firemní katalogy, pohlednice, adjustované výtvarné fotografie do kanceláří, bytů a veřejných interiérů, atd.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,197 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB